Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

2019 metai

Ugdymo lėšų panaudojimas 2019 metais _Ugdymo lėšų ataskaita. 2019 m.

 

2019 metų III ketviritis Finansinių ataskaitų rinkinys  Finansinė III ketvirtis

 

2019 metų II ketvirtis Finansinių ataskaitų rinkinys  Finansinė II ketvirtis

 

2019 metų I ketvirtis Finansinių ataskaitų rinkinys   Finansinė I ketvirtis

 

 

2018 metai

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis

Tirkiliškės Finansinės ataskaitos 2018 metų

Mokymo lėšų panaudojimo ataskaita 2018 m.

Finansinės ataskaitos

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita, forma Nr. 4.

Mokėtinų ir gautinų suma 2018-12-31 ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti,2018 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita.

Ataskaita metinė 2018

2018 metų statistinė ataskaita KS-2 (metinė)

KS-02 Metinė

2018 metų IV ketv. statistinė ataskaita KS-2 (ketvirtinė)

KS-02 (ketvirtinė)

2018 metų rugsėjo 30 d. III ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinio Aiškinamasis raštas, finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2018-09-30 duomenis.

Finansinės ataskaitos

2018 m. kovo 31 d. AIŠKINAMASISI RAŠTAS  ir finansinės būklės, veiklos rezultatų ataskaita, finansavimo sumos pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2018-03-31) I KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

2018 m. birželio 30 d. Aiškinamasis raštas ir finansinės būklės, veiklos rezultatų ataskaita, finansavimo sumos pagal šaltinių tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2018-06-30) II KETV.

Parsisisųsti scan.dokumentą

 

2017 metai

2017 m. gruodžio 31 d. AIŠKINAMASISI RAŠTAS  ir finansinės būklės, veiklos rezultatų ataskaita IV KETV., pinigų srautų ataskaita ir kt.

parsisiųsti pdf. formatu

2017 m. rugsėjo mėn. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  III KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA III KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

Finansavimo sumos pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2017-09-30)

parsisiųsti scan.dokumentą

2017 m. birželio mėn. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  II KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA II KETV.

parsisisųti scan.dokumentą

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA I KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  I KETV.

parsisiųti scan.dokumentą

2017 m.kovo mėn. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

Finansavimo sumos pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2017-03-31)

parsisiųsti scan.dokumentą

2016 metai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA IV KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  IV KETV.

parsisisųti scan. dokumentą

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2016 m. pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

2016 m. gruodžio mėn 31 d . AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisisųti scan.dokumentą

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2016 m. pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

Ilgalaikio turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

parsisiųsti scan.dokumentą

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

parsisiųsti scan.dokumentą

Informacija apie išankstinius apmokėjimus  pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas  pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

Informaciaj apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

Finansavimo sumos pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2016-12-31)

parsisiųsti scan.dokumentą

Finansavimo sumų likučiai pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

Informacija paie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

2016 m. rugsėjo mėn. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

Finansavimo sumos pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2016-09-30)

parsisiųsti scan.dokumentą

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA III KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  III KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

Finansavimo sumos pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2016-06-30)

parsisiųsti scan, dokumentą

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA II KETV.

parsisiųstiscan.dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  II KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

2016 m.birželio mėn. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

Finansavimo sumos pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2016-03-31)

parsisiųsti scan.dokumentą

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA I KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA I KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

2016 m.kovo mėn. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

2015 metai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS, aiškinamojo rašto pastabos 2015 m.

parsisiųsti scan.dokumentą

parsisiųsti scan dokumentą

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA IV KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA IV KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA III KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA III KETV.

parsisiųti scan.dokumentą

2015 m.rugsėjo 30 d. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA II KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA II KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

Finansavimo sumos pagal šaltinių tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2015-06-30)

parsisiųsti scan.dokumentą

2015 m.birželio mėn. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

2015 m.kovo mėn. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą 

Finansavimo sumos pagal šaltinių tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2015-03-31)

parsisiųsti scan.dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA I KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA I KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

2014 metai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS, aiškinamojo rašto pastabos 2014 m.

parsisiųsti scan.dokumentą

parsisiųsti scan.dokumentą

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2014 m.

parsisiųsti scan. dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2014 M.

parsisiųsti PDF formatu

KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2014 M.III KETV.

parsisiųsti Win.RAR formatu

KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2014 M. II KETV.

                                                                                                                                                                         parsisiųsti Win.RAR formatu   
KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2014 M.I KETV.

Parsisiųsti Win.RAR formatu

 

2013 metai

KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2013 M.

parsisisųti PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2013 M.

parsisiųsti PDF formatu

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2013 M.

parsisiųsti PDF formatu 

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

Parsisiųsti PDF formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013 M.

parsisiųsti MS Word formatu

parsisiųsti scan.dokumentą

KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2013 M. III KETV.

parsisiųsti Win .RAR formatu

KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2013 M. II KETV.

parsisiųsti Win .RAR formatu

KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2013 M. I KETV.

parsisiųsti Win .RAR formatu