Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

2021 metai

2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m III ketv

2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m II ketv

2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m I ketv

 

2020 metai

2020 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 12 31

2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys  Finansinių ataskaitų rinkinys TLD

2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2020m II ketv.

2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 I KETV-1

 

2019 metai

2019 metų IV ketvirtis Finansinių ataskaitų rinkinys  Finansinių ataskaitų rinkinys 2019mIV Ketv

2019 metų III ketviritis Finansinių ataskaitų rinkinys  Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m III ketv.

2019 metų II ketvirtis Finansinių ataskaitų rinkinys  Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m II ketv.

2019 metų I ketvirtis Finansinių ataskaitų rinkinys   Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m I ketv.

 

2018 metai

2018 metų IV ketvirtis Finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m (metinis) TLD

2018 metų III ketvirtis Finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2018m III ketvirčio TLD

2018 metų II ketvirtis Finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 II ketvirčio TLD

2018 metų I ketvirtis Finansinių ataskaitų rinkinys  Finansinių ataskaitų rinkinys 2018m I ketvirčio TLD

 

2017 metai

2017 metų IV ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų III ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys  2017 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų II ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys  2017 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų I ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys  2017 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 

2016 metai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA IV KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  IV KETV.

parsisisųti scan. dokumentą

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2016 m. pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

2016 m. gruodžio mėn 31 d . AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisisųti scan.dokumentą

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2016 m. pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

Ilgalaikio turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

parsisiųsti scan.dokumentą

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

parsisiųsti scan.dokumentą

Informacija apie išankstinius apmokėjimus  pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas  pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

Informaciaj apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

Finansavimo sumos pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2016-12-31)

parsisiųsti scan.dokumentą

Finansavimo sumų likučiai pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

Informacija paie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

2016 m. rugsėjo mėn. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

Finansavimo sumos pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2016-09-30)

parsisiųsti scan.dokumentą

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA III KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  III KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

Finansavimo sumos pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2016-06-30)

parsisiųsti scan, dokumentą

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA II KETV.

parsisiųstiscan.dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  II KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

2016 m.birželio mėn. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

Finansavimo sumos pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2016-03-31)

parsisiųsti scan.dokumentą

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA I KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA I KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

2016 m.kovo mėn. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

2015 metai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS, aiškinamojo rašto pastabos 2015 m.

parsisiųsti scan.dokumentą

parsisiųsti scan dokumentą

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA IV KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA IV KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA III KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA III KETV.

parsisiųti scan.dokumentą

2015 m.rugsėjo 30 d. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA II KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA II KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

Finansavimo sumos pagal šaltinių tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2015-06-30)

parsisiųsti scan.dokumentą

2015 m.birželio mėn. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

2015 m.kovo mėn. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą 

Finansavimo sumos pagal šaltinių tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2015-03-31)

parsisiųsti scan.dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA I KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA I KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

2014 metai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS, aiškinamojo rašto pastabos 2014 m.

parsisiųsti scan.dokumentą

parsisiųsti scan.dokumentą

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2014 m.

parsisiųsti scan. dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2014 M.

parsisiųsti PDF formatu

KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2014 M.III KETV.

parsisiųsti Win.RAR formatu

KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2014 M. II KETV.

                                                                                                                                                                         parsisiųsti Win.RAR formatu   
KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2014 M.I KETV.

Parsisiųsti Win.RAR formatu

 

2013 metai

KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2013 M.

parsisisųti PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2013 M.

parsisiųsti PDF formatu

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2013 M.

parsisiųsti PDF formatu 

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

Parsisiųsti PDF formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013 M.

parsisiųsti MS Word formatu

parsisiųsti scan.dokumentą

KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2013 M. III KETV.

parsisiųsti Win .RAR formatu

KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2013 M. II KETV.

parsisiųsti Win .RAR formatu

KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2013 M. I KETV.

parsisiųsti Win .RAR formatu