Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 191098012

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2023 metai

2023 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 IV ketv.

2023 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 III ketv.

2023 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 II ketv.

2023 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 I ketv.

 

2022 metai

2022 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 IV ketv.

2022 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 III ketv.

2022 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 II ketv.

2022 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 I ketv.

 

2021 metai

2021 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 IV ketv.

2021 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 III ketv.

2021 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 II ketv.

2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 I ketv.

 

2020 metai

2020 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 IV ketv.

2020 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 III ketv.

2020 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 II ketv.

2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 I ketv.

 

2019 metai

2019 metų IV ketvirtis Finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 IV ketv.

2019 metų III ketviritis Finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 III ketv.

2019 metų II ketvirtis Finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 II ketv.

2019 metų I ketvirtis Finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 I ketv.

 

2018 metai

2018 metų IV ketvirtis Finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 IV ketv.

2018 metų III ketvirtis Finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 III ketv.

2018 metų II ketvirtis Finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 II ketv.

2018 metų I ketvirtis Finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 I ketv.

 

2017 metai

2017 metų IV ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 IV ketv.

2017 metų III ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 III ketv.

2017 metų II ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkiny 2017 II ketv.

2017 metų I ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 I ketv.

 

2016 metai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA IV KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  IV KETV.

parsisisųti scan. dokumentą

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2016 m. pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

2016 m. gruodžio mėn 31 d . AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisisųti scan.dokumentą

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2016 m. pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

Ilgalaikio turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

parsisiųsti scan.dokumentą

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

parsisiųsti scan.dokumentą

Informacija apie išankstinius apmokėjimus  pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas  pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

Informaciaj apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

Finansavimo sumos pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2016-12-31)

parsisiųsti scan.dokumentą

Finansavimo sumų likučiai pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

Informacija paie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

2016 m. rugsėjo mėn. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

Finansavimo sumos pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2016-09-30)

parsisiųsti scan.dokumentą

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA III KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  III KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

Finansavimo sumos pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2016-06-30)

parsisiųsti scan, dokumentą

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA II KETV.

parsisiųstiscan.dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  II KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

2016 m.birželio mėn. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

Finansavimo sumos pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2016-03-31)

parsisiųsti scan.dokumentą

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA I KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA I KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

2016 m.kovo mėn. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

2015 metai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS, aiškinamojo rašto pastabos 2015 m.

parsisiųsti scan.dokumentą

parsisiųsti scan dokumentą

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA IV KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA IV KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

parsisiųsti scan.dokumentą

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA III KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA III KETV.

parsisiųti scan.dokumentą

2015 m.rugsėjo 30 d. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA II KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA II KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

Finansavimo sumos pagal šaltinių tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2015-06-30)

parsisiųsti scan.dokumentą

2015 m.birželio mėn. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

2015 m.kovo mėn. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą 

Finansavimo sumos pagal šaltinių tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2015-03-31)

parsisiųsti scan.dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA I KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA I KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

2014 metai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS, aiškinamojo rašto pastabos 2014 m.

parsisiųsti scan.dokumentą

parsisiųsti scan.dokumentą

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2014 m.

parsisiųsti scan. dokumentą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2014 M.

parsisiųsti PDF formatu

KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2014 M.III KETV.

parsisiųsti Win.RAR formatu

KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2014 M. II KETV.

                                                                                                                                                                         parsisiųsti Win.RAR formatu   
KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2014 M.I KETV.

Parsisiųsti Win.RAR formatu

 

2013 metai

KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2013 M.

parsisisųti PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2013 M.

parsisiųsti PDF formatu

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2013 M.

parsisiųsti PDF formatu 

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

Parsisiųsti PDF formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013 M.

parsisiųsti MS Word formatu

parsisiųsti scan.dokumentą

KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2013 M. III KETV.

parsisiųsti Win .RAR formatu

KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2013 M. II KETV.

parsisiųsti Win .RAR formatu

KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2013 M. I KETV.

parsisiųsti Win .RAR formatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content