Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 191098012

Ugdomoji aplinka

Siekiame sukurti saugią ir funkcionalią ugdymo(si) aplinką grupėse ir lauke, kuri skatintų vaiko aktyvumą, kūrybiškumą ir žingeidumą. Visos priemonės yra atvirose lentynose, edukaciniuose kampeliuose, vaikams matomos ir lengvai prieinamos.

Vaikai turi galimybę kurti  iš aplinkoje esančių daiktų ir priemonių. Tai padeda ugdytis vaikų  bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiams.

  

 

 

Priešmokyklinių grupių ugdomoji aplinka papildyta inovatyviomis priemonėmis – šviesos stalais. Prie šių stalų organizuojama viena veiklos zonų  retai lieka tuščia. Šviesos stalus pamėgo ir berniukai ir mergaitės. Čia jie kuria įvairius rankdarbius iš natūralių gamtinių medžiagų.

 

 Vaikai turi galimybę ,,pasukti“ galveles ir šachmatų treniruotėse. Šachmatai – tai mokslas, menas ir sportas. Šachmatai formuoja  vaikų charakterį, lavina protą bei meninį skonį.

Kaip pastebi pedagogai ir tėvai, žaidimas šachmatais padeda vaikams susikaupiti,  lavinti atmintį, mąstymą.

    


Salėje tenkinami  judėjimo poreikiai. Judesiai skatina vaikų motorikos vystymąsi, stiprina svei­katą, stimuliuoja organizmo augimą, gerina protinį darbingumą. Vaikai įpranta sistemingai mankštinti kūną, patiria fizinių pratimų emocinį džiaugsmą.

 

Lauke pastatyti nauji sportiniai kompleksai, kur vaikai, įvairiais metų laikais, gali žaisti ir sportuoti.

 Vaikai turi galimybę lankyti papildomo ugdymo šokių būrelį. Čia lavimami  ritminiai gebėjimai, koordinacija, taisyklinga laikysena, diegiama sceninė kultūra. Vaikai išmoksta įvairių šokių žingsnelių, jų kompozicijų, vėliau statomi imitaciniai šokiai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content