Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 191098012

Nuotolinis ugdymas

Dobiliukai1ZelmeneliaiObeleles

LineliaiAzuoliukaiRuteles

 

Socialinis_pedagogasLogopedasPsichologas

 

 

 

 


 

Dėl ugdymo proceso įstaigoje atnaujinimo nuo gegužės 18 d.

Gerbiami mūsų ugdytinių Tėveliai,

Kreipiamės į Jus, norėdami informuoti dėl vaikų vedimo į darželį nuo 2020 m. gegužės 18 d. Įvykdžius apklausą, matome, kad tikrai nemažas vaikų skaičius turėtų ateiti, todėl prašome susipažinti su tam tikra tvarka galiosiančia karantino laikotarpiu. Prašome susipažinti su "Vaikų ugdymo organizavimo Kauno Tirkiliškių lopšelyje – darželyje karantino laikotarpiu"  2020 m. gegužės 13 d. V-53  tvarkos aprašu.

peržiūrėti dokumentą (V-53).

 

Lopšelio-darželio grupės nuo 2020 m. gegužės 18 d. karantino metu dirbs: "Dobiliukų", "Želmenėlių", "Linelių" ir "Obelėlės" grupės.

 • "Dobiliukų" grupę lankys: "Dobiliukų", "Rūtelių" ir dalis "Ąžuoliukų" grupės vaikų.​ Juos ugdys ikimokyklinio ugdymo mokytojos Asta Venckūnienė ir Asta Dabašinskienė bei mokytojų padėjėja Valda Urbonienė
 • "Želmenėlių" grupę lankys: "Želmenėlių" ir dalis "Obelėlės" grupės vaikų. Juos ugdys ikimokyklinio ugdymo mokytojos Gitana Janina Kordušienė ir Gita Gručkovskienė bei mokytojos padėjėja Jolanta Grigienė.
 • "Linelių" grupę lankys: "Linelių" ir dalis "Obelėlės" grupės vaikų. Juos ugdys priešmokyklinio ugdymo mokytojos Virginija Sutkaitienė ir Gita Gručkovskienė bei mokytojos padėjėja Jolanta Nižinskienė.
 • "Obelėlės" grupę lankys: "Obelėlės", dalis "Ąžuoliukų" ir "Želmenėlų" grupės vaikų. Juos ugdys ikimokyklinio ugdymo mokytojos Audronė Zajančkauskienė ir Asta Dabašinskienė bei auklėtojos padėjėja Ilma Girdvilienė.

Ugdytiniai nuolatos lankys tą pačią grupę, grupės darbo laiku ir nebus vedami į kitas grupes. Vienos šeimos vaikai (lankys tą pačią grupę), siekiant išvengti lankančių vaikų kontakto.

 

Nerekomenduojama vesti:

 • vaikų, kurie turi lėtinių ligų Sveikatos apsaugos ministro 2020-03-23 įsakyme V-483 numatytame apraše peržiūrėti dokumentą (V-483)
 • vaikų, kurie gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (60 metų ir vyresniais arba sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis tame pačiame apraše).

 

Nepriimsime:

 • vaikų, kurių kūno temperatūra atvykimo metu bus aukštesnė nei 37,3 arba turės išorinių ligos požymių (pasunkėjęs kvėpavimas, sloga, čiaudulys, kosulys).

 

Vykdant vaikų priėmimą bus laikomasi tokios tvarkos:

 • Vaikai į lopšelį-darželį priimami tik įvertinus vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) pateiktą lopšeliui-darželiui užpildytą deklaraciją Tėvų deklaracija.
 • Vaikus lydintys asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
 • Priėmimas bus vykdomas per du pagrindinius lopšelio-darželio įėjimus. "Dobiliukų" ir "Obelėlės" grupių vaikučiai eina per pirmąjį įėjimą (duris), o "Želmenėlių" ir "Linelių" grupės vaikučiai eina per antrąjį įėjimą (duris). Vaikus pasitiks lopšelio-darželio darbuotojas, dėvintis apsaugos priemones, todėl labai prašome paaiškinti vaikams iš anksto šią procedūrą, kad nesukelti didelio streso. Lopšelio-darželio grupių pedagogai arba įstaigos vadovo paskirti atsakingi asmenys, priims atvykusius vaikučius, matuos temperatūrą bekontakčiu termometru, palydės į grupes.
 • Apie vaiko neatvykimą į lopšelį-darželį ir apie vaiko sveikatą prašome informuoti, skambinant grupių pedagogų duotais kontaktais arba administracijai tel. 8(37)392600.
 • Ugdymo proceso metu išryškėjus bent menkiausiems vaiko sveikatos negalavimams Jūs būsite informuoti ir turėsite skubiai paimti vaiką iš įstaigos.
 • Darželio tambūre bus dezinfekcinės priemonės, jos prieinamos visiems įeinantiems į įstaigą. Prašome jomis naudotis.
 • Esant geram orui grupių auklėtojos vaikus pasitiks lauke, vėsiasniam ar lyjant, prašysime tėvelių atvesti vaikus į darželio vidų/tambūrą. Prašome laikytis saugaus atstumo.
 • Draudžiama vaikams į lopšelį-darželį atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų.

 

Mokestis už paslaugas:

 • Vaikams, kurie karantino metu nelankys įstaigos, vadovaujantis patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimu Nr. 454  „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo“ 10.7 papunkčiu (dėl ekstremalių įvykių), mokestis už paslaugas lopšelyje-darželyje nebus skaičiuojamas.
 • Vaikams, kurie karantino metu lankys įstaigą, mokestis už paslaugas bus skaičiuojamas vadovaujantis patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimu Nr. 454  „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašu“.
 • Labai tikimės susitarimų laikymųsi ir kad padėsite mums apsaugoti vaikus bei vieniems kitus. Dėl esamos situacijos pasikeitimų gali būti kasdien, bet padarysime viską, kad kuo anksčiau apie juos sužinotumėte. Pridedame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 11 d. sprendimą Nr. V-1116 SAM įsakymas nuo 2020-05-18 V-1116 (1)-1

 Administracija 

 

unnamed (1)

 

 

Norime Jus informuoti apie tolimesnę darželio veiklą nuo gegužės 18 dienos. Prašome susipažinti informacija tėvams

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius inicijavo apklausą dėl nuotolinio ugdymo proceso bei darželio lankymo karantino laikotarpiu. Apklausą prašo užpildyti iki 2020 m. gegužės 11d. darbo dieos pabaigos.

Tik gavus apklausos rezultatus, bus sprendžiama dėl ugdymo proceso organizavimo nuo gegužės 18 d. Norėdami užpildytii apklausą spauskite šią nuorodą:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxdvBge88eE7mQQJl8ooUgZUbu8bCif6QcrCIc2p3gmyFjIA/viewform?vc=0&c=0&w=1

 

Norime Jus informuoti, jog vadovaudamiesi 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu V-977, dėl COVID-19 ligos koronaviruso infekcijos valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose, Kauno m. Švietimo skyrius informavo, jog šiuo metu Kaune veikia 2 ikimokyklinės įstaigos medicinos darbuotojų ir pareigūnų vaikams, kuriuose yra laisvų vietų. Tad jei Jūs abu dirbate ir neturite galimybės savo vaiko palikti su kitais artimaisiais, galite pasinaudoti veikiančių ikimokyklinių įstaigų paslaugomis. Jums reikia pasiimti abiejų tėvų pažymas iš darboviečių, jog negalite dirbti nuotoliniu būdu. Tuomet rašykite laišką į darželio el. paštą tirkdarzelis@gmail.com arba skambina tel (837)392600. Jei neturite galimybių toliau vaikų prižiūrėti namuose dėl darbo specifikos, kuo greičiau kreipkitės į mus su darbdavio pažymomis ir mes informuosime Kauno miesto švietimo skyrių, kuris jūsų vaikučius nukreips į darželį, kuriam bus pavesta užtikrinti vaikų priežiūrą. 

 

Norime Jus informuoti, jog mūsų darželis dirbs nuotoliniu būdu iki karantino pabaigos, t.y. gegužės 11 dienos.

Norime Jūs supažindinti su Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl vaikų, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, prriežiūros, maitinimo ir nuotolinio mokymo paslaugų organizavimo pagal tėvų, įtėvių, globėjų kreipimusis".

peržiūrėti dokumentą (04-23)

 

2020 balandžio 28 – gegužės 11 dienomis lopšelyje – darželyje vykdomas nuotolinis ugdymas.

 

Karantino metu sustabdytas tiesioginis (kontaktinis) ugdymo procesas. Šiuo laikotarpiu lopšelis – darželis paslaugas teikia nuotoliniu būdu. Mūsų darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, kiti įstaigoje dirbantys specialistai (logopedas, psichologas, socialinis ir meno pedagogai) dirba nuotoliniu būdu. Švietimo pagalbos specialistai, kurie dirba individualiai su vaikais susisieks su tėveliais el.paštu, telefonu.

 

Kilus klausimams prašome kreiptis:
​įstaigos kontaktinis telefonas 8-(37)-392600 arba galite rašyti el.paštu tirkdarzelis@gmail.com

 

Nuotolinio ugdymo aplinkos

Nuotolinio ugdymo aplinkos

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio "Nuotolinio darbo tvarkos aprašas"

NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRASAS

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio pasirengimo nuotoliniam ugdymui veiksmų planas.

Pasirengimo nuotoliniam ugdymui veiksmų planas

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio informacija tėvams dėl tolimesnio ugdymo įstaigoje

Informacija tėveliams

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas "Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo". 2019 m. spalio 15 d. Nr. T-454, Kaunas.

2019-12-20_15.06_T-454-1

LR ŠMM Rekomendacijos dėl nuotolinio ugdymo proceso organizavimo

ISAKdelnuotoliniomokymo_03_16 

 

 

Skip to content