Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio strateginis planas 2019-2021 metams: 2019-2021 strategija (suderinta su švietimo skyriumi)

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl pritarimo Kauno miesto švietimo įstaigų 2019-2021 metų strateginiams planams ISAK dėl pritarimo švietimo įstaigų strateginiams 2019-2021 metų planams

Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio 2016-2018 m. strateginio plano tikslų realizavimas: 2016 -2018 m. strateginio plano realizavimas

Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio 2018 metų vadovo veiklos ataskaita: Strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimas (suderinti)

Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio 2018 metų vadovo metinės užduotys:   2018 m. vadovo metinės užduotys

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio strateginis planas 2016–2018 metams: parsisisųti scan.dokumentą