Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 191098012

Įtraukusis ugdymas

Vaiko gerovės komisijos parengtas švietimo pagalbos teikimo algoritmas: VGK↔šeima (parengtas 2023-04-27 VGK susirinkime, protokolo Nr. 3)

Kaip atpažinti vaiko išskirtinius poreikius?

Kam reikia kompleksinės pagalbos?

Kur reikia kreiptis?

Ir į visus kitus klausimus padės atsakyti vyresniosios specialiosios pedagogės Ritos Petkevičienės parengta informacija apie vaiko raidos etapus.

Prašome susipažinti: Vaiko raidos etapai

Darželyje sudarytos sąlygos ugdytis kiekvienam vaikui atliepiant jo individualius poreikius. Apie sėkmingą kitataučių integraciją įstaigoje informaciją parengė vyresnioji socialinė pedagogė Vera Puzinova – Vlasiuk.

Vaiko gerovės komisijos parengtas švietimo pagalbos teikimo algoritmas: VGK↔pedagogai (parengtas 2023-04-27 VGK susirinkime, protokolo Nr. 3)

Įtraukusis ugdymas Kauno Tirkiliškių lopšelyje - darželyje2

Informaciją parengė direktorės pavaduotoja ugdymui, psichologė Asta Sutkienė

 

https://itraukusisugdymas.lt/

 

Informacija įstaigos bendruomenei apie įtraukties švietime vykdymą ĮTRAUKTIES ŠVIETIME PLĖTRA

 

Vykdant įtrauktį švietime, logopedės metodininkės patarimai tėveliams, kaip skatinti vaiką kalbėti. Lankstinukas tėveliams. Skatinkime vaiką kalbėti.

Skip to content