Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 191098012

Įtraukusis ugdymas

 

Įtraukusis ugdymas Kauno Tirkiliškių lopšelyje - darželyje2

Informaciją parengė direktorės pavaduotoja ugdymui, psichologė Asta Sutkienė

 

https://itraukusisugdymas.lt/

 

Informacija įstaigos bendruomenei apie įtraukties švietime vykdymą ĮTRAUKTIES ŠVIETIME PLĖTRA

 

Vykdant įtrauktį švietime, logopedės metodininkės patarimai tėveliams, kaip skatinti vaiką kalbėti. Lankstinukas tėveliams. Skatinkime vaiką kalbėti.

Skip to content