Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

2019 metų mėnesio veiklos planas

2019 sausio mėn. veiklos planas

2019 vasario mėn. veiklos planas

2019 kovo mėn. veiklos planas

2019 balandžio mėn. veiklos planas

 

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio STRATEGINIS PLANAS 2019-2021 metams 2019-2021 strategija (SUDERINTAS SU ŠVIETIMO SKYRIUMI)

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl pritarimo Kauno miesto švietimo įstaigų 2019-2021 metų strateginiams planams ISAK del pritarimo svietimo istaigu strateginiams 2019-2021 metu planams

Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio 2019 metų veiklos planas 2019 m.Tirkiliškių lopšelio-darželio veiklos

Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio 2016-2018 m. strateginio plano tikslų realizavimas   2016 -2018 m. strateginio plano realizavimas

Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio 2018 metų vadovo veiklos ataskaita Strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimas (suderinti)

Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio 2018 metų vadovo metinės užduotys   2018 m. vadovo metinės užduotys

KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO 2018 m. VEIKLOS PLANAS   Parsisiųsti PDF formatu

KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO STRATEGINIS PLANAS 2016–2018 M.M.parsisisųti scan.dokumentą