Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 191098012

Ugdymas

 UGDYMAS

    Tirkiliškių lopšelyje-darželyje ugdymo metodika ir turinys derinami su vaiko raida: grupės komplektuojamos ir ugdomosios veiklos parenkamos pagal vaikų amžiaus ypatumus. Lopšelyje-darželyje veikia 6 grupės: 1 – ankstyvojo amžiaus vaikų (2-3 metai), 4 – ikimokyklinio amžiaus vaikų (3-6 metai), kurių viena yra mišri (joje yra ugdomi 3-6 metų vaikai) ir 1 – priešmokyklinio (6-7 metai) ugdymo grupė. Grupių darbo laikas yra 10,5 val. ir 12 valandų trukmės.

 

UGDYMO PROGRAMOS

•    Įstaigos parengta ir įgyvendinama Tirkiliškių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa. Programos tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius. Ikimokyklinio ugdymo programos pagrindas – vaiko idėjų, jo gebėjimų ir saviraiškos palaikymas, sudarant sąlygas natūraliai suvokti visuomenės dorovines orientacijas bei išmokti vertinti aplinką, gamtą, žmones.

KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA parsisiųsti scan.dokumentą 

•    Įgyvendinama „Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa“. Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENROJI PROGRAMA parsisiųsti pdf formatu

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS PRIEDAS parsisiųsti pdf formatu 

•    Nuo 2011 metų įgyvendinama programa „Zipio draugai“, kuri moko 5-7 metų vaikus kaip įveikti kasdienius sunkumus, suvokti savo jausmus ir kalbėti apie juos, ieškoti priimtinų būdų su savo jausmais susitvarkyti. 2014-2015 m.m. programą įgyvendino socialinė pedagogė Vaida Paurienė.
Tarptautinės programos ,,Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.
Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais. Programą „Zipio draugai“ sudaro 6 dalys: „Jausmai“, „Bendravimas“, „Tarpusavio santykių užmezgimas ir nutraukimas“, „Konflikto sprendimas“, „Pasikeitimo ir netekties išgyvenimas“ ir „Įveikiame“. Vienas iš pagrindinių „Zipio draugų“ principų – vaikas turi išmokti pats rasti tinkamus sprendimus .
Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.

•    Įstaigos pedagogai rengia etnokultūros ugdymo programą „Tautos pažinimo medis“. Programos tikslas – supažindinti vaikus su etnokultūros sritimis, tenkinti vaikų poreikį pažinti ir perimti tautos kultūrą, savo krašto folklorą, darbus bei papročius. 

  • nuo 2021 metų dalyvauja fizinį aktyvumą skatinančių mokyklų tinklo veikloje.
  • nuo 2022 metų tapome sveika mokykla, parengėme sveikatą stiprinančios mokyklos trategiją 2022-2026 metams "Mažųjų sveikatinė". Kiekvienais metais suburiame komandą sveikatos stiprinimo ir fizinio aktyvumo skatinančią ugdymo įstaigoje darbo grupę, kuri užtikrina, kad nuosekliai ir sistemingai įstaigoje vyktų veikla. Apie 2022 metais vykdytas veiklas sveikatos stiprinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo srityje prašome susipažinti:
Skip to content