Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

2018 m.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti metinė ataskaita.

Ataskaita metinė

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2018 m. IV ketvirtį 7 priedas.

Ataskaita IV ketvirtį

Biudžeto vykdymo ataskaita 2018 m. druodžio 31 d. IV ketvirtis forma Nr. 1, Nr. 2 ir Aiškinamasis raštas

Ataskaitos 2018 IV ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaita 2018 m. rugsėjo 30 d. III ketvirtis forma Nr. 1, Nr. 2 ir  Aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto vykdymo ataskaita 2018 m. rugsėjo 30 d. III ketvirtis forma Nr. 4

Biudžeto vykdymo ataskait 2018 III ketv. 4 f.

Biudžeto vykdymo ataskaita 2018 m. birželio 30 d. II ketvirtis forma Nr. 1, Nr. 2 Nr. 4 ir Aiškinamasis raštas.

Biudžeto vykdymo ataskaita 2018 II ketv. 4 forma

Biudžeto vykdymo ataskaita 2018 II 1 ir 7 formos

Biudžetinio vykdymo ataskaita 2018 II ketv. 2 forma ir aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 kovo 31 d. ataskaitos AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 kovo 31 d..ataskaita

parsisiųsti scan. dokumentą

Biudetinių įstaigų pajamų, įmokų į biudžetą, pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų skiriamų programoms finansuoti 2018 m. kovo 31 d. I KETV. ATASKAITA.

parsisiųsti scan.dokumentą

Savivaldybės biudzetinių įstaigų pajamų įmokų ATASKAITA už 2018 metų I KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. ATASKAITA I KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą 

2017 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 gruodžio 31 d. ataskaitos AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ATASKAITOS IV KETV. (Ugdymo kokybės gerinimas Tirkiliškių lopšelyje-darželyje)

parsisiųsti scan.dokumentą

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA IV KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudetinių įstaigų pajamų, įmokų į biudžetą, pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų skiriamų programoms finansuoti 2017 m. gruodžio 31 d. METINĖ ATASKAITA.

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. spalio 5 d. ataskaitos AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ATASKAITOS III KETV. (Ugdymo kokybės gerinimas Tirkiliškių lopšelyje-darželyje)

paisiųsti scan.dokumentą

parsisiųsti scan.dokumentą

parsisisųti scan.dokumentą

parsisiųsti scan.dokumentą

parsisisųti scan.dokumentą

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ATASKAITOS III KETV. (Pastatų elektrotechninės dalies, vėdinimo sistemų remontas ir materialiojo turto įsigimas)

parsisiųsti scan.dokumentą 

Biudetinių įstaigų pajamų, įmokų į biudžetą, pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų skiriamų programoms finansuoti 2017 m. rugsėjo 30 d. ATASKAITOS III KETV.

parsisisųti scan.dokumentą

parsisiųsti scan.dokumentą

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ATASKAITA UŽ 2017 METŲ III KETVIRTĮ

parsisiųsti scan.dokumentą

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. birželio 30 d. ATASKAITA II KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m.kovo 31 d. ataskaitos AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ATASKAITOS I KETV. (Ugdymo kokybės gerinimas Tirkiliškių lopšelyje-darželyje)

parsisiųsti scan.dokumentą

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. kovo 31 d. ATASKAITA I KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

Savivaldybės biudzetinių įstaigų pajamų įmokų ATASKAITA už 2017 metų I KETV.

parsisiųsti scan. dokumentą

 

2016 m.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA IV KETV.

atsisiųsti scan.dokumentą

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2016 m. gruodžio 30 d. ATASKAITA IV KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 30 d. ATASKAITOS IV KETV.Savivaldybiės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas)

parsisiųsti scan.dokumentą
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 30 d. ATASKAITOS IV KETV. (Valstybinių funkcijų vykdymo programa)

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio  30 d. ATASKAITOS IV KETV. Savivaldybiės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec.lėšos)

parsisiųsti scan. dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 30 d. ATASKAITOS IV KETV. Investicijų programa (biudžetas)

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 30 d. ATASKAITOS IV KETV. Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui.

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 30 d. ataskaitos AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisisųti scan.dokumentą

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. rugsėjo 30 d. ATASKAITA III KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ATASKAITOS III KETV.Savivaldybiės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas)

parsisiųsti scan.dokumentą

  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ATASKAITOS III KETV. Savivaldybiės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec.lėšos)

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ATASKAITOS III KETV. (Valstybinių funkcijų vykdymo programa)

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ATASKAITOS III KETV. Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui.

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaitos AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2016 m. rugsėjo 30 d. ATASKAITA III KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. birželio 30 d. ATASKAITA II KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. . ATASKAITOS II KETV. Savivaldybiės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas)

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ATASKAITOS II KETV. Savivaldybės finansuojamos įstaigos veiklos programa (spec.lėšos)

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 birželio 30 d.  ATASKAITOS II KETV. (Valstybinių funkcijų vykdymo programa)

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaitos AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2016 m. kovo 31 d. ATASKAITA I KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. kovo 31 d. ATASKAITA I KETV.

parsisiųsti scan. dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. kovo 31 d. ataskaitos AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. kovo 31 d. . ATASKAITOS I KETV. Savivaldybiės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas)

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. kovo 31 d. ATASKAITOS I KETV. (Savivaldybės finansuojamos įstaigos veiklos programa (spec.lėšos)

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 kovo 31 d. . ATASKAITOS I KETV. (Valstybinių funkcijų vykdymo programa)

parsisiųsti scan.dokumentą

2015 m.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir skirtų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2015 m. gruodžio 31 d. IV KETV. ATASKAITA

parsisiųsti MS Word formatu

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. gruodžio 31 d. IV KETV. ATASKAITA

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 gruodžio 31 d. . ATASKAITOS IV KETV. (Valstybinių funkcijų vykdymo programa).Socialinei paramai mokiniams.

parsisiųsti MS Word formatu

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2015 gruodžio 31 d.  AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 gruodžio 31 d. . ATASKAITOS IV KETV. (Valstybinių funkcijų vykdymo programa)

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. . ATASKAITOS IV KETV. (Savivaldybiės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas)

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ATASKAITOS IV KETV. (Savivaldybės finansuojamos įstaigos veiklos programa (spec.lėšos)

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (Investicijų programa (biudžetas) 2015 m. gruodžio 31 d. ATASKAITOS IV KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui) 2015 m. gruodžio 31 d. ATASKAITOS IV KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (Miesto darnaus vystymosi programa) 2015 m. gruodžio 31 d. ATASKAITOS IV KETV.

parsisiųsti scan.dokumentą

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. rugsėjo 30 d. ATASKAITA

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2015 rugsėjo 30 d.  AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ATASKAITOS III KETV. (Savivaldybės finansuojamos įstaigos veiklos programa (spec.lėšos)

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ATASKAITOS III KETV. (Savivaldybiės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas)

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ATASKAITOS III KETV. (Investicijų programa (biudžetas)

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 rugsėjo 30 d. ATASKAITOS III KETV. (Valstybinių funkcijų vykdymo programa)

parsisiųsti scan.dokumentą 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ATASKAITOS III KETV. (Savivaldybės finansuojamų išlaidų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui)

parsisisųti scan.dokumentą

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2015 m. rugsėjo 30 d. ATASKAITA

parsisiųsti scan.dokumentą

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. birželio 30 d. ATASKAITA

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ataskaitos AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ATASKAITOS II KETV. (Savivaldybės finansuojamos įstaigos veiklos programa (spec.lėšos)

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ATASKAITOS II KETV. (Savivaldybės finansuojamos įstaigos veiklos programa (biudžetas)

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ATASKAITOS II KETV. (Valstybinių funkcijų programa)

parsisiųsti scan.dokumentą 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2015 m. birželio 30 d. ATASKAITA

parsisiųsti scan.dokumentą

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. kovo 31 d. ATASKAITA

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. kovo 31 d. ataskaitos AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. kovo 31 d. ATASKAITOS I KETV. (Savivaldybės finansuojamos įstaigos veiklos programa (biudžetas)

parsisiųti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. kovo 31 d. ATASKAITOS I KETV. (Valstybinių funkcijų programa)

parsisiųsti scan.dokumentą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. kovo 31 d. ATASKAITOS  I KETV. (Savivaldybės finansuojamos įstaigos veiklos programa (spec.lėšos)

parsisiųti scan.dokumentą

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2015 m. kovo 31 D. ATASKAITA

parsisiųsti scan.dokumentą