Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 191098012

Parama

GERBIAMI TĖVELIAI,

NORIME PASIDŽIAUGTI, JOG 2022 METAIS GAVOME KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSAVIMĄ (20000 EUR) LAUKO SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMUI. DĖKOJAME JUMS UŽ 2021 METAIS SKIRTĄ 1,2 GPM PARAMĄ, KURIOS DALĮ (5000 EUR) SKIRSIME PRISIDEDANT PRIE SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMO ĮSTAIGOS KIEME, SIEKIANT UGDYTINIŲ AKTYVIOS FIZINĖS VEIKLOS IR SVEIKATOS STIPRINIMO LAUKE.

MALONIAI KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE ĮSTAIGOS UGDYMO ERDVIŲ ATSINAUJINIMO IR ŠIEMET, SKIRIANT 1,2%GPM!

1,2 % GPM galite skirti iki 2022 m. gegužės 3 d. Prašymus galima pateikti tik elektroniniu būdu  per VMI Elektroninę deklaravimo sistemą  (www.deklaravimas.vmi.lt). EDS.

PARAMOS SKYRIMAS INTERNETU

 1. Prisijunkite prie elektroninio deklaravimo sistemos EDS.
 2. Junkitės per savo banką arba elektroninius valdžios vartus.
 3. Kairėje pusėje spustelėkite „Pildyti formą“, tuomet – „Prašymas skirti paramą“.
 4. Spustelėkite „Forma elektroniniam pildymui“.
 5. Atsidarę dokumentą, E1 laukelyje pažymėkite gavėjo tipą (paramos gavėjas).
 6. E2 laukelyje įrašykite gavėjo identifikacinį numerį 191098012
 7. E4 laukelyje ‒ 1,2 proc.
 8. E5 laukelyje galite pasirinkti paramą skirti iki 2024 m.
 9. Užpildę duomenis, spustelėkite „Pateikti deklaraciją“.

Rekvizitai pageidaujantiems 1,2 proc. pajamų mokesčio dalį skirti Kauno Tirkiliškių lopšeliui-darželiui,

Įmonės kodas 191098012

Adresas: Tirkiliškių g. 47, Kaunas, LT-46458 tel. (837) 392600,

el. paštas: tirkdarzelis@gmail.com

Mokesčio dalies paskirtis – parama Kauno Tirkiliškių lopšeliui-darželiui

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą ir geranoriškumą!

 


 

GERBIAMI TĖVELIAI,

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME JUMS UŽ PARAMĄ LOPŠELIUI-DARŽELIUI!

2021 METAIS GAVOME 2634,91 EUR PARAMOS.

LAIKANTIS ĮSTAIGOS 2019-2021 M. STRATEGINIO PLANO TIKSLŲ, 2021 M. NUMATĖME ĮSIRENGTI LAUKO SPORTO AIKŠTYNĄ DARŽELIO KIEME, TAČIAU NEGAVOME KAUNO M. SAVIVALDYBĖS FINANSAVIMO. 2021 METAIS, GAVUS DALINĮ KAUNO M. SAVIVALDYBĖS FINANSAVIMĄ, PARENGĖME LAUKO SPORTO AIKŠTYNO TECHNINĮ PROJEKTĄ. ŠIUO METU ATLIEKAMI TOLIMESNI ŽINGSNIAI LAUKO SPORTO AIKŠTYNUI ĮRENGTI. JŪSŲ SKIRTĄ PARAMĄ PANAUDOSIME VAIKUČIŲ SVEIKATOS PUOSELĖJIMUI, PRISIDEDANT PRIE SPORTO AIKŠTELĖS FINANSAVIMO.

MALONIAI KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE ĮSTAIGOS UGDYMO ERDVIŲ ATSINAUJINIMO IR ŠIEMET, SKIRIANT 1,2%GPM!

1,2 % GPM galite skirti iki 2022 m. gegužės 3 d. Prašymus galima pateikti tik elektroniniu būdu  per VMI Elektroninę deklaravimo sistemą  (www.deklaravimas.vmi.lt). EDS.

PARAMOS SKYRIMAS INTERNETU

 1. Prisijunkite prie elektroninio deklaravimo sistemos EDS.
 2. Junkitės per savo banką arba elektroninius valdžios vartus.
 3. Kairėje pusėje spustelėkite „Pildyti formą“, tuomet – „Prašymas skirti paramą“.
 4. Spustelėkite „Forma elektroniniam pildymui“.
 5. Atsidarę dokumentą, E1 laukelyje pažymėkite gavėjo tipą (paramos gavėjas).
 6. E2 laukelyje įrašykite gavėjo identifikacinį numerį 191098012
 7. E4 laukelyje ‒ 1,2 proc.
 8. E5 laukelyje galite pasirinkti paramą skirti iki 2024 m.
 9. Užpildę duomenis, spustelėkite „Pateikti deklaraciją“.

Rekvizitai pageidaujantiems 1,2 proc. pajamų mokesčio dalį skirti Kauno Tirkiliškių lopšeliui-darželiui,

Įmonės kodas 191098012

Adresas: Tirkiliškių g. 47, Kaunas, LT-46458 tel. (837) 392600,

el. paštas: tirkdarzelis@gmail.com

Mokesčio dalies paskirtis – parama Kauno Tirkiliškių lopšeliui-darželiui

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą ir geranoriškumą!


 

GERBIAMI TĖVELIAI,

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME JUMS UŽ PARAMĄ LOPŠELIUI-DARŽELIUI!

2020 METAIS GAVOME 2786,09 EUR PARAMOS.

LAIKANTIS ĮSTAIGOS 2019-2021 M. STRATEGINIO PLANO TIKSLŲ, 2021 M. NUMATĖME ĮSIRENGTI LAUKO SPORTO AIKŠTYNĄ DARŽELIO KIEME IR JŪSŲ PARAMĄ IŠLEISIME ŠIAM TIKSLUI ĮGYVENDINTI. NORIME PASIDŽIAUGTI, JOG PRADEDAMI PIRMIEJI ŽINGSNIAI, KADANGI GAVOME KAUNO M. SAVIVALDYBĖS FINANSAVIMĄ SPORTO AIKŠTELĖS TECHNINIAM PROJEKTUI PARENGTI.

MALONIAI KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE ĮSTAIGOS UGDYMO ERDVIŲ ATSINAUJINIMO IR ŠIEMET, SKIRIANT 1,2%GPM!

1,2 % GPM galite skirti iki 2021 m. gegužės 3 d. Prašymus galima pateikti tik elektroniniu būdu  per VMI Elektroninę deklaravimo sistemą  (www.deklaravimas.vmi.lt). EDS.

PARAMOS SKYRIMAS INTERNETU

 1. Prisijunkite prie elektroninio deklaravimo sistemos EDS.
 2. Junkitės per savo banką arba elektroninius valdžios vartus.
 3. Kairėje pusėje spustelėkite „Pildyti formą“, tuomet – „Prašymas skirti paramą“.
 4. Spustelėkite „Forma elektroniniam pildymui“.
 5. Atsidarę dokumentą, E1 laukelyje pažymėkite gavėjo tipą (paramos gavėjas).
 6. E2 laukelyje įrašykite gavėjo identifikacinį numerį 191098012
 7. E4 laukelyje ‒ 1,2 proc.
 8. E5 laukelyje galite pasirinkti paramą skirti iki 2024 m.
 9. Užpildę duomenis, spustelėkite „Pateikti deklaraciją“.

Rekvizitai pageidaujantiems 1,2 proc. pajamų mokesčio dalį skirti Kauno Tirkiliškių lopšeliui-darželiui,

Įmonės kodas 191098012

Adresas: Tirkiliškių g. 47, Kaunas, LT-46458 tel. (837) 392600,

el. paštas: tirkdarzelis@gmail.com

Mokesčio dalies paskirtis – parama Kauno Tirkiliškių lopšeliui-darželiui

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų supratingumą ir geranoriškumą!

 


 

GERBIAMI TĖVELIAI,

Nuoširdžiai dėkojame už paramą mūsų lopšeliui – darželiui, kurią suteikiate pervesdami dalį gyventojų pajamų mokesčio sumos.

2019 m. gavome 1834,23 Eur paramos.

Už gautas 2% paramos lėšas, 2019 metais atliktas fasado remontas už 198,83 Eur ir  įsigyta knygų už 200 Eur. 2020 metais planuojame įrengti lauko bibliotekėlę vaikams. Likusių lėšų neišleidome, taupydami jas lauko erdvėms įkurti. Mūsų svajonė – turėti lauko sporto aikštyną, kur vaikučiai galėtų sportuoti gryname ore. Susiklosčius visai Lietuvai ir pasauliui nepalankioms sąlygoms (užklupus corona virusui ir įvedus karantiną) finansavimo deja ir vėl negausime. Šiuo metu įstaigos biudžetas dar labiau sumažintas, o Jūsų skiriamos spec. lėšos ugdymo kokybės gerinimui (0,58cnt. už kiekvieną lankytą dieną) uždarius darželį taip pat nesurenkamos. Kreipiamės į Jus prašydami Jūsų pervesti 1,2 proc. Tirkiliškių lopšeliui-darželiui, nes tai didžiulė pagalba mums, įkuriant fizinio aktyvumo sporto erdves vaikučiams.

Kartu mes galime daug daugiau! 

Paramą galite pervesti, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą (FR0512 versija 04): 

1. Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą EDS) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt/

2.  Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui;

3. Voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.

Prašymo blankus (forma FR0512 (versija 04 ) galima gauti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose, teritoriniuose jų skyriuose arba galite parsisiųsti paspaudę nuorodą:FR05124

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

1. Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2  (Paramos gavėjas)

2. Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje): 191098012 (Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio kodas)

Pastaba: nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti paramos gavėjui ilgiau kaip vienerius metus, pildomas E5 laukelis prašymo formoje. (Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t. y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai)

Prašymo formos pildymo instrukcija  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.25DDC77CDB18/asr

Išsamiau apie 1.2 % pajamų mokesčio skyrimą paramai galite sužinoti https://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai

Dėkojame už Jūsų paramą!

 


 

GERBIAMI TĖVELIAI, SENELIAI, DARBUOTOJAI IR VISI KITI TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO BIČIULIAI,

nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie parėmėte mūsų įstaigą, pervesdami 2% pajamų mokesčio (GPM)

2018 metais gavome – 1400 eurų.

Šiuos pinigus panaudosime darželio lauko edukacinių erdvių atnaujinumui, pavėsinių grindų dangai atnaujinti, vartelių kontrolės sistemos įrengimui.

Siekiant užtikrinti geras ugdymosi sąlygas vaikams, nuoširdžiai prašome paremti mūsų įstaigą ir 2019 metais.

Užpildykite prašymo formą FRO512 versija 02 pagal pateiktus rekvizitus:

Įmonės kodas: 191098012

 

Iš anksto dėkojame.

Administracija.

2% pajamų mokestis Valstybinei mokesčių inspekcijai iki kiekvienų (ar einamų) metų gegužės 1 dienos.

 


 

GERBIAMI TĖVELIAI, SENELIAI, DARBUOTOJAI IR VISI KITI TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO BIČIULIAI,

nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie parėmėte mūsų įstaigą, pervesdami 2% pajamų mokesčio (GPM).

2017 m. gavome – 1815,08 Eur.

Šiuos pinigus panaudosime darželio vidaus edukacinių erdvių atnaujinimui.

Siekiant užtikrinti geras ugdymosi sąlygas vaikams, nuoširdžiai prašome paremti mūsų įstaigą ir 2018 metais.

Užpildykite prašymo formą FRO512 versija 02 pagal pateiktus rekvizitus:

Įmonės kodas: 191098012

Iš anksto dėkojame.

Administracija.

2% pajamų mokestis Valstybinei mokesčių inspekcijai iki kiekvienų (ar einamų) metų gegužės 1 dienos.

 


 

GERBIAMI TĖVELIAI, SENELIAI, DARBUOTOJAI IR VISI KITI TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO BIČIULIAI,

nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie
      parėmėte mūsų įstaigą, pervesdami 2% pajamų mokesčio (GPM).

     2016 m. gavome  – 2100 Eur.

Šiuos pinigus panaudosime darželio lauko edukacinių erdvių įrengimui ir atnaujinimui.

Siekiant užtikrinti geras ugdymosi sąlygas vaikams, nuoširdžiai prašome paremti mūsų įstaigą ir 2017 m.
Užpildykite prašymo formą FRO512 versija 02 pagal pateiktus rekvizitus:

           Įmonės kodas: 191098012

                              Iš  anksto dėkojame

Administracija

2 % pajamų mokestis Valstybinei mokesčių inspekcijai pervedamas iki kiekvienų (ar einamų) metų gegužės 1 d.

Skip to content