Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

Šiuo metu laisvų vietų į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo amžiaus grupes mūsų ugdymo įstaigoje nėra.

Vaikų priėmimą į Kauno Tirkiliškių lopšelį – darželį vykdo direktorės pavaduotoja ugdymui Asta Sutkienė.

Kilus klausimams prašome rašyti elektroniniu adresu tirkdarzelis@gmail.com arba skambinti telefonu (8-37) 392600.

Informacija apie laisvas vietas ir eilę registruotame darželyje galite sužinoti adresu: http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/

Vaikų priėmimo dokumentus į ugdymo įstaigą tvarko raštvedė Vera Puzinova kiekvieną darbo dieną nuo 8.00-15.00

Vaikų priėmimo įsakymas

Vaiko registravimui į ugdymo įstaigą reikalingas vaiko gimimo liudijimas.

Registruojant vaiką vadomaujamasi nuostata, kad vaiko ir jo tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Kauno mieste.

 
Nuo 2020 sausio 1 dienos Kauno mieste pasikeitė centralizuotas vaikų priėmimas į Kauno miesto savivaldybės ikimokyklines įstaigas.
Peržiūrėti: Kauno miesto savivaldybės sprendimą 2019-10-15 Nr. T-456 "Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos" pakeitimo.
Vaikų priėmimo tvarka nuo 2020-01-01
 
Vaikučius į ankstyvojo amžiaus (lopšelio) grupę priimami ne mažesni nei 1m. 8 mėn. (rugsėjo 1 d.) arba iki einamųjų metų pabaigos vaikui turi sueiti 2 metai.

Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 35-150 "Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2019-2020 mokslo metais", Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2019-2020 mokslo metams nustatyta 115 vietų.