Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 191098012

Vaikų priėmimo tvarka

Šiuo metu laisvų vietų į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo amžiaus grupes mūsų ugdymo įstaigoje nėra.

Vaikų priėmimą į Kauno Tirkiliškių lopšelį – darželį vykdo direktorės pavaduotoja ugdymui Asta Sutkienė.

Kilus klausimams prašome rašyti elektroniniu adresu tirkdarzelis@gmail.com arba skambinti telefonu (8-37) 392600.

Informacija apie laisvas vietas ir eilę registruotame darželyje galite sužinoti adresu: http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/

Vaikų priėmimo dokumentus į ugdymo įstaigą tvarko raštvedė Vera Puzinova kiekvieną darbo dieną nuo 8.00-15.00

Vaikų priėmimo įsakymas

Vaiko registravimui į ugdymo įstaigą reikalingas vaiko gimimo liudijimas.

Registruojant vaiką vadomaujamasi nuostata, kad vaiko ir jo tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Kauno mieste.

 
Nuo 2020 sausio 1 dienos Kauno mieste pasikeitė centralizuotas vaikų priėmimas į Kauno miesto savivaldybės ikimokyklines įstaigas.
Peržiūrėti: Kauno miesto savivaldybės sprendimą 2019-10-15 Nr. T-456 "Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos" pakeitimo.
Vaikų priėmimo tvarka nuo 2020-01-01
 
Vaikučius į ankstyvojo amžiaus (lopšelio) grupę priimami ne mažesni nei 1m. 8 mėn. (rugsėjo 1 d.) arba iki einamųjų metų pabaigos vaikui turi sueiti 2 metai.

Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 35-150 "Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2019-2020 mokslo metais", Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2019-2020 mokslo metams nustatyta 115 vietų.

http://www.kaunas.lt/svietimas/informacija-seimoms-auginancioms-ikimokyklinio-amziaus-vaikus/

 

 

Nuo 2010 m. birželio 1 d. vykdomas centralizuotas vaikų priėmimas į Kauno miesto savivaldybės ikimokyklines įstaigas.
CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS
Vaikų priėmimo tvarka  
SPRENDIMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. gruodžio 8 d. SPRENDIMO NR. T-682 "DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS" PAKEITIMO SPRENDIMO PAKEITIMAS  2016 m. kovo 15 d. Nr. T-112 
T-112 Įsakymas

  • Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į grupes pildo elektroniniu būdu arba juos pateikia bet kurios švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą, ar Švietimo ir ugdymo skyriaus specialistui, atsakingam  už centralizuotą vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą.
  • Tėvai gali sužinoti apie esamas ir laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į grupę galimybes. Tai padaryti jie gali patys prisijungę prie http://darzeliai.kaunas.lt

VAIKŲ ATVEDIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES IR IŠLEIDIMO IŠ JŲ TVARKOS APRAŠAS Vaikų atvedimo ir išleidimo tvarka

VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS parsisiųsti PDF formatu

Skip to content