Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 191098012

Pedagogai

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Pareigos

El.pašto adresas

1.

Asta Dabašinskienė

Aukštasis universitetinis

Šiaulių universitetas

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

asta.dabasinskiene@tirkiliskiudarzelis.lt

2. Asta Sakalauskienė

Aukštasis universitetinis

Lietuvos kūno kultūros institutas

Meninio ugdymo (kūno kultūros, šokio) mokytoja asta.sakalauskiene@tirkiliskiudarzelis.lt
3. Asta Sutkienė

Aukštasis universitetinis

Vilniaus universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas

Psichologijos magistras

Psichologė asta.sutkiene@tirkiliskiudarzelis.lt
4. Asta Venckūnienė

Aukštasis

Kauno Kolegija

profesinio bakalauro diplomas

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

asta.venckuniene@tirkiliskiudarzelis.lt

5. Audronė Zajančkauskienė

Aukštasis universitetinis

Klaipėdos universitetas

Lietuvos žemės ūkio Universitetas

Edukologijos magistras

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja audronezajanckauskiene@tirkiliskiudarzelis.lt
6. Giedrė Tallat-Kelpšaitė

Aukštasis universitetinis

Vytauto Didžiojo universitetas

Muzikos magistras

Muzikos mokytoja giedre.kelpsaite@tirkiliskiudarzelis.lt
7. Danguolė Kairaitienė
Aukštasis universitetinis 
 
Vilniaus Pedagoginis universitetas
 
Bakalauro diplomas
Mokytojas metodininkas
 
8. Gita Gručkovskienė

Aukštasis universitetinis

Šiaulių pedagoginis institutas

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

gitagru@tirkiliskiudarzelis.lt

9. Gražina Meilutienė

Aukštasis

Muzikos mokytoja grazina.meilutiene@tirkiliskiudarzelis.lt
10. Jolita Bikienė

Aukštasis universitetinis

Vytauto Didžiojo universitetas

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

jolita.bikiene@tirkiliskiudarzelis.lt

11. Justina Mažliakė Kauno Kolegija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

justina.mazliake@tirkiliskiudarzelis.lt

12. Justina Rutkauskė

Aukštasis

Kauno kolegija

profesinis bakalauro diplomas

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja justina.cikonaite@tirkiliskiudarzelis.lt
13. Jūratė Peikauskienė

Aukštasis universitetinis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

Logopedė jurate.peikauskiene@tirkiliskiudarzelis.lt

14.

Reda Kungienė

Aukštasis universitetinis

  Šiaulių pedagoginis institutas

Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

reda.kungiene@tirkiliskiudarzelis.lt

15. Vera Puzinova

Aukštasis universitetinis

Vytauto Didžiojo universitetas

Edukologijos magistras

Socialinė pedagogė vera.puzinova@tirkiliskiudarzelis.lt

16.

 Virginija Sutkaitienė

Aukštesnysis

Klaipėdos A.Venclovos pedagoginė mokykla

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

virginija.sutkaitiene@tirkiliskiudarzelis.lt
Skip to content