Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 191098012

Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 
Pirmininkė Asta Sutkienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, psichologė;
Sekretorė – Jolita Bikienė, ikimokyklinio  ugdymo mokytoja.
Nariai:
 • Jūratė Peikauskienė, logopedė metodininkė;
 • Vera Puzinova, vyresnioji socialinė pedagogė;
 • Asta Dabašinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Asta Sakalauskienė, meninio ugdymo (šokio) vyresnioji mokytoja.
 
 

ĮSTAIGOS TARYBA

PirmininkasVaida Sabaliauskienė, tėvų atstovė
 
Nariai:
 • Audronė Zajančkauskienė, mokytoja metodininkė;
 • Asta Venckūnienė, vyresnioji mokytoja;
 • Janina Čereškienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;
 • Virginija Sutkaitienė, vyresnioji mokytoja;
 • Asta Puzinovienė, tėvų atstovas;
 • Eglė Stanislovaitienė, tėvų atstovas;
 • Rima Aniulskienė, mokytojos padėjėja.
 • Valda Urbonienė, mokytojos padėjėja.

 

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė – Neringa Šeštokienė, direktorė.

Nariai:

 • Asta Sutkienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, psichologė,
 • Asta Dabašinskienė, mokytoja,
 • Asta Sakalauskienė, meninio ugdymo (šokio) mokytoja,
 • Asta Venckūnienė, vyresnioji mokytoja,
 • Audronė Zajančkauskienė, mokytoja metodininkė,
 • Justina Mažliakė, mokytoja,
 • Justina Rutkauskė, vyresnioji mokytoja,
 • Gintauta Labutienė, vyresnioji mokytoja,
 • Gražina Meilutienė, vyresnioji meninio ugdymo (muzikos)  mokytoja,
 • Giedrė Tallat-Kelpšaitė, meninio ugdymo (muzikos) mokytoja,
 • Jolita Bikienė, mokytoja,
 • Jūratė Peikauskienė, logopedė metodininkė,
 • Reda Kungienė, vyresnioji mokytoja,
 • Gita Gručkovskienė, mokytoja,
 • Virginija Sutkaitienė, vyresnioji mokytoja,
 • Vera Puzinova, vyresnioji socialinė pedagogė.

 

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA

Pirmininkė – Neringa Šeštokienė, direktorė.

Nariai:

 • Asta Sutkienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, psichologė,
 • Vera Puzinova, vyresnioji socialinė pedagogė,
 • Jūratė Peikauskienė, logopedė metodininkė,
 • Audronė Zajančkauskienė, mokytoja metodininkė.

 

DARBO TARYBA

Pirmininkė – Asta Sutkienė, direktorės pavaduotoja ugdymui,

Nariai:

 • Reda Kungienė, vyresnioji mokytoja,
 • Jolanta Grigienė, mokytojos padėjėja.

 

 

ATESTACINĖ KOMISIJA

Pirmininkė – Neringa Šeštokienė, direktorė.

Sekretorė – Jūratė Peikauskienė, logopedė metodininkė.

Nariai:

 • Audronė Bukmanaitė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė,
 • Reda Kungienė, vyresnioji mokytoja,
 • Gintauta Labutienė, vyresnioji mokytoja.

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO DARBO GRUPĖ

Pirmininkė – Janina Čereškienė, direktorės pavaduotoja ūkiui.

Nariai:

 • Daiva Bikienė, mokytojos padėjėja,
 • Valentina Mitkuvienė, virėja,
 • Reda Kungienė, vyresnioji mokytoja.

 

METINĖS INVENTORIZACIJOS VYKDYMO DARBO GRUPĖ

 • Gintauta Labutienė, vyresnioji mokytoja,
 • Asta Venckūnienė, vyresnioji mokytoja,
 • Daiva Bikienė, mokytojos padėjėja.

 

FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO DARBO GRUPĖ

Darbo grupės pirmininkė  – Asta Sutkienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

 • Vera Puzinova, socialinė pedagogė;
 • Jūratė Peikauskienė, logopedė;
 • Asta Sakalauskienė, meninio ugdymo (šokio) mokytoja
 • Asta Venckūnienė, mokytoja;
 • Audronė Zajančkauskienė, mokytoja;
 • Justina Mažliakė, tėvų atstovė;
 • Rūta Kalvaitienė, visuomenės sveikatos biuro specialistė;
 • Audronė Vizbarienė, bendruomenės atstovė, RIUKKPA prezidentė.

 

 

Skip to content