Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

DIREKTORĖ

 


Neringa Šeštokienė
El.paštas: tirkdarzelis@gmail.com
Tel. nr.: (8 37) 392600
2006 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijo Edukologijos bakalauro laipsnį ir auklėtojos kvalifikaciją.
2009 m. Vilniaus pedagoginiame universitete baigė Švietimo kokybės vadybos studijų programą ir įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.
2007 m. suteikta priešmokyklinio ugdymo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Nuo 2010 m. Aleksoto seniūnijos Naugardiškių bendruomenės pirmininkė.
Direktorės pareigas eina nuo 2010 07 19
Vadybinė kvalifikacinė kategorija-antra.
 

DIREKTOĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI

 

 

 

Asta Sutkienė

El.paštas: tirkdarzelis@gmail.com

Tel.nr.: (8 37) 392600

1991 m. baigė Marijampolės aukštesniosios pedagogikos mokyklos ikimokyklinių įstaigų auklėtojos specialybę.

2002 m. baigė Šiaulių universitetą ir įgijo edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

2005 m. baigė Vytauto Didžiojo  universitetą ir įgijo psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

2014 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo psichologijos bakalauro laipsnį.

Direktorės pavaduotojos ugdymui pareigs eina nuo

2018 09 03

Įstaigoje dirba nuo 2017 09 13

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA ŪKIUI

 

Janina Čereškienė

El.paštas: tirkdarzelis@gmail.com
Tel. nr.: (8 37) 392600
1977 metais baigė Kauno prekybos mokyklą ir įgijo kasininko-kontrolieriaus specialybę.
1980 metais baigė Kauno ekonomikos technikumą raštvedybos organizavimo specialybę.
Direktorės pavaduotojos ūkiui pareigas eina nuo 2000 metų.