Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

DIREKTORĖ

direktore


Neringa Šeštokienė
El.paštas: tirkdarzelis@gmail.com
Tel. nr.: (8 37) 392600
2006 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijo Edukologijos bakalauro laipsnį ir auklėtojos kvalifikaciją.
2009 m. Vilniaus pedagoginiame universitete baigė Švietimo kokybės vadybos studijų programą ir įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.
2007 m. suteikta priešmokyklinio ugdymo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Nuo 2010 m. Aleksoto seniūnijos Naugardiškių bendruomenės pirmininkė.
Pedagoginis darbo stažas-18 m.
Direktorės pareigas eina nuo 2010 07 19
Vadybinė kvalifikacinė kategorija-antra.
 

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI

 

Asta Sutkienė

 

El.paštas: tirkdarzelis@gmail.com

Tel.nr.: (8 37) 392600

1991 m. baigė Marijampolės aukštesniosios pedagogikos mokyklos ikimokyklinių įstaigų auklėtojos specialybę.

2002 m. baigė Šiaulių universitetą ir įgijo edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

2005 m. baigė Vytauto Didžiojo  universitetą ir įgijo psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

2014 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo psichologijos bakalauro laipsnį.

Pedagoginis darbo stažas 28 metai.

Direktorės pavaduotojos ugdymui pareigs eina nuo 2018 09 03

Įstaigoje dirba nuo 2017 09 13

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA ŪKIUI

direktores_pavaduotoja_ukiui

Janina Čereškienė

El.paštas: tirkdarzelis@gmail.com
Tel. nr.: (8 37) 392600
1977 metais baigė Kauno prekybos mokyklą ir įgijo kasininko-kontrolieriaus specialybę.
1980 metais baigė Kauno ekonomikos technikumą raštvedybos organizavimo specialybę.
Direktorės pavaduotojos ūkiui pareigas eina nuo 2000 metų.
 


RAŠTVEDĖ, ARCHYVARĖ 
 

Vera Puzinova

Tel. nr.: (8 37) 392600

El.paštas: tirkdarzelis@takas.lt

2009 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą ir įgijo socialinio darbo bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

2011 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo vadybos studijų programą ir įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Įstaigoje dirba nuo 2018 09 03

DIETISTĖ  

Dovilė Kasiliauskaitė

El. paštas: tirkdarzelis@gmail.com

Tel. nr.: (8 37) 392600

2011 m. baigė Kauno maisto pramonės mokykloje virėjos profesinio mokymo diplomą.

2012 m. baigė Lietuvos sveikatos mokslų universitete veterinarinės maisto saugos studijų programą.

Įstaigoje dirba nuo 2018 09 03

Duomenų bazės valdytoja

Birutė Vaitekūnienė

El. paštas: tirkdarzelis@gmail.com

Tel. nr.: (8 37) 392600

1988 m. baigė Vilniaus pedagoginio universiteto ir įgijo vidurinės mokyklos istorijos ir politologijos mokytojos kvalifikaciją.

1996 m. baigė UAB "SINITA" apskaitos darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo korsą.

Įstaigoje dirba nuo 2018 09 05