Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 191098012

Informacija tėvams

Mieli priešmokyklinukų Tėveliai,

norime pasidžiaugti, kad nuo 2022 rugsėjo 1-osios startuoja atnaujinta "Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa". Tad priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo proceso organizavimas pasikeitė iš esmės. Nuo šio rugsėjo vaikus rengsime mokyklai per projektines veiklas naudodami NŠA parengtą metodinę medžiagą "Patirčių erdvės". Kaip rengsime mokyklai Jūsų vaikus prašome susipažinti parengtame lankstinuke, kurį parengė priešmokyklinio ugdymo mokytojos Asta Venckūnienė ir Gita Gručkovskienė.

Su lankstinuku galite susipažinti čia:Priešmokyklinukų ugdymas. Lankstinukas tėvams

Lankstinuką rengusi darbo grupė

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Mieli tėveliai,

 

prašome susipažinti su ugdyo įstaigoje planuojamomis vykdyti veiklos kryptimis ir veiksmais "Įtraukties švietime plėtra 2021-2024 m." parengtą lankstinuką, kurį parengė Vaiko gerovės komisija.

 

Prašome susipažinti su lankstinuku Lankstinukas. Įtraukties švietime plėtra.

 

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio administracija

 


 

Mieli Tėveliai,

 

Džiaugiamės 2021 -12-14  raštu tapę "SVEIKA MOKYKLA" ir prisijungę prie sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklos. Nuoširdžiai dėkojame mokytojams ir sveikatą stiprinančiai darbo grupei už parengtą programą, konstruktyvų darbą organizuojant įvairius renginius, projektines ir kasdienes veiklas, kurios stiprina vaikučių sveikos gyvensenos įgūdžius, padeda jiems tapti stipresniais ir sveikesniais.  Tad nuo  2022 metų mūsų ugdymo įstaigoje startuoja sveikatą stiprinanti programa "Mažųjų sveikatinė", kuri bus vykdoma  2022-2026 metais.

Kokiomis kryptimis ir kokias veiklas vykdysime prašome susipažinti: 2022 m.Lankstinukas tėvams SVEIKATOS STIPRINIMAS

 

Informaciją parengė, įstaigoje suburta "Sveikatą stiprinanti" darbo grupė

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 

2021 metų Liepos mėnesį lopšelis – darželis nedirbs.     Vaikus priims Kauno lopšelis – darželis "Boružėlė", adresu Bitininkų g. 21, Kaunas.

Vaikučių lauks "Ežiukų" grupėje mokytojos Jolita Grušauskienė (tel. 865660719) ir Dovilė Jonikaitytė (tel. 864441214).

Lankyti "Boružėlės" darželį gali vaikučiai, kurių tėveliai pasirašę terminuotą sutartį ir pasitikrinę bei pateikę sveikatos pažymą.

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio administracija

 

 

 

Mieli Tėveliai,

maloniai prašome Jūsų atvedant ir pasiimant vaikučius palydėti juos iki darželio lauko durų, prašome nepamiršti vartelių rakto (čipo) ir formuoti vaikams tinkamo ir saugaus elgesio įgūdžius darželio lauko erdvėse (nekilnojant vaikų per tvorą). Ateidami ir išeidami nepamirškite uždaryti vartelių.

Slide1   Saugokime mūsų vaikučius! 

Pagarbiai,

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio administracija

 

 

 

 

 

 

 

unnamed (1) 

Gerb. Tėveliai,

 

 

Pranešame, jog mūsų įstaigoje užfiksuotas COVID-19 viruso susirgimo atvejis "Obelėlės" grupės mokytojos padėjėjai. Ikimokyklinė "Obelėlės" grupė uždaryta iki 2021 m. sausio 5 d., pedagogams ir 4 ugdytiniams (buvusiems grupėje gruodžio 23 d.) paskirta saviizoliacija. "Obelėlės" grupės vaikams ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, užsiėmimų tvarkaraštis pateiktas skyriuje "Nuotolinis ugdymas" arba paspaudus nuorodą https://www.tirkiliskiudarzelis.lt/Obeleles/

Prašome Jūsų nuolat dėvėti veido kaukes, laikytis atstumų, nuolat stebėti vaikų ir šeimos narių sveikatos būklę. Susirgus privaloma informuoti lopšelio-darželio administraciją tel. (837)392600. Eiti į įstaigos vidų griežtai draudžiama.

Dėkojame už Jūsų atsakingumą ir supratingumą.

Pagarbiai, Tirkiliškių lopšelio-darželio administracija

Pridedamas Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro raštas VSB raštas

 

 

 

 


 

 

 

 

Gerbiami tėveliai,

Primename, kad ekstremalioji padėtis neatšaukta ir padidinta Kauno m. susirgimų rizika įpareigoja mus Jums priminti tvarką, kuria vadovausimės nuo rugsėjo 1 d.:

  • Prailgintos veiklos grupių nebus, įstaigos darbo laikas 7:30-18:00;
  • Gražinami temperatūrų matavimai prie įstaigos grupių įėjimo. Su slogos, konjuktyvito, bėrimo, kosulio ar kitų ligų požymiais vaikai nebus priimami, o pasireiškus šiems požymiams vaikui jau esant darželyje, būsite  informuoti vaiką skubiai pasiimti iš įstaigos, kaip tai numato susitarimai ugdymo sutartyse;
  • Įėjimas į įstaigą lydintiems asmenims  tik su veido apsaugos priemonėmis. Tai ypatingai aktualu mūsų mažiausiųjų naujokų tėveliams, nes į grupę adaptaciniam periodui bus įleidžiami tik su kaukėmis, ribotu laiku (10-15 min.) ir srautu;
  • Vaikų atidavimas/pasiėmimas bus vykdomas tokiu būdu: vaiką palydėsite iki įstaigos lauko durų, paskambinsite grupės telefonu, kurį Jums nurodys grupės pedagogės arba jei vaikai tuo metu lauke pasiimsite iš lauko teritorijos.

Lauko teritorija suskirstyta erdvėmis su numeracija:

Nr. 1. “Dobiliukų” gr. lauko teritorija,

Nr. 2 “Ąžuoliukų “ gr. lauko teritorija,

Nr. 3 “Rūtelių” gr. lauko teritorija,

Nr. 4 “Linelių” gr. lauko teritorija,

Nr. 5 ”Želmenėlių” gr. lauko teritorija,

Nr. 6 “Obelėlių” gr. lauko teritorija.

 

  • Labai prašome aptarti iš anksto su vaikais šias procedūras, kad patirtų kuo mažiau streso;
  • Vaikų, kurie yra didesni, drąsesni prašysime nelydėti iki rūbinėlių dėl saugumo. Išimtį darome tik lopšelio amžiaus vaikų tėveliams, nes suprantame, kiek nerimo patiria ir vaikai, ir tėvai adaptaciniu periodu;
  • Rugsėjo 1 d. šventė  dėl epidemiologinės padėties nebus vykdoma kaip įprasta darželio kieme, tačiau grupėse vaikučiams šventinę nuotaiką sukurs mūsų pedagogės. Labai norėjome pasidalinti mažomis dovanėlėmis mūsų ugdytiniams, tačiau šiuo metu uždrausta atsinešti ir išsinešti žaislus iš /į istaigą.
  • Sveikatos pažyma 027a forma mūsų įstaigą lankantiems vaikams su odontologo žyma (skaitmeniniu pavidalu esveikata.lt arba paprastu popieriniu išrašu) gali būti pateikiama iki 2020 m. gruodžio 31 d., išskyrus tuos atvejus, kai vaikas yra alergiškas ir jam būtina pritaikyti valgiaraštį. Įstaigos naujokams sveikatos pažymas yra būtina pateikti iki rugsėjo 17 d. kaip numato karantino atšaukimo tvarka;
  • Muzikos, meninio ugdymo užsiėmimai bus vykdomi atskirai kiekvienos grupės vaikams. Tarp užsiėmimų daromi tarpai ir patalpos vėdinamos bei dezinfekuojamos;
  • Kilus klausimams skambinti tel. (8-37) 392600 arba rašyti mums į el. paštą tirkdarzelis@gmail.com

Pagarbiai,

Tirkiliškių lopšelio-darželio administracija


 

Prašome susipažinti su LR SAM sprendimu 2020-07-30 Nr. V- 1726 "Dėl valstybės ir savivaldybių valdomų institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų" pakeitimo ir laikytis sprendime nurodytų reikalavimų.

Peržiūrėti dokumentą Sprendimas Nr_ V-1726 dėl sprendimo Nr_ V-1471 pakeitimo(2)

 

Prašome susipažinti  su LR SAM įsakymu 2020-07-07 Nr. V-1516 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" pakeitimo.

2020-07-07įsakymasNr.V-1615

 


 

Gerbiami Tėveliai,

norime Jus informuoti, kad nuo gegužės 18 dienos pradeda dirbti darželis vadovaujantis LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMU 2020 gegužės 11 d. Nr. V – 1116 "Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų", prašome susipažinti su dokumentu SAM įsakymas nuo 2020-05-18 V-1116 (1)-1.

Taip pat prašome susipažinti su Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio vaikų ugdymo organizavimo tvarkos aprašu karantino laikotarpiu. Prašome susipažinti  VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS nuo 2020-05-18

Planuojančių vesti vaikus nuo 2020 metų gegužės 18 dienos ir viso karantino laikotarpiu lankysiančių vaikų tėvelių dėmesiui!

Prašome susipažinti, pagal galimybes atsispausdinti ir užpildytą DEKLARACIJĄ pristatyti į ugdymo įstaigą bei laikytis pasirašytų "Deklaracijos" įsipareigojimų.

Pridedame deklaraciją Tėvų deklaracija 

Norime Jus informuoti apie tolimesnę darželio veiklą nuo gegužės 18 dienos. Prašome susipažinti informacija tėvams

 


 

 

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius inicijavo apklausą dėl nuotolinio ugdymo proceso bei darželio lankymo karantino laikotarpiu. Apklausą prašo užpildyti iki 2020 m. gegužės 11d. darbo dieos pabaigos.

Tik gavus apklausos rezultatus, bus sprendžiama dėl ugdymo proceso organizavimo nuo gegužės 18 d. Norėdami užpildyti apklausą spauskite šią nuorodą: https://docs.google.com/forms/...

 


 

Gerbiami Tėveliai,

Nuoširdžiai dėkojame už paramą mūsų lopšeliui – darželiui, kurią suteikiate pervesdami dalį gyventojų pajamų mokesčio sumos. 2019 m. gavome 1800 Eur paramos. Šių lėšų neišleidome, taupydami jas lauko erdvėms įkurti. Mūsų svajonė – turėti lauko sporto aikštyną, kur vaikučiai galėtų sportuoti gryname ore. Susiklosčius visai Lietuvai ir pasauliui nepalankioms sąlygoms (užklupus corona virusui ir įvedus karantiną) finansavimo deja ir vėl negausime. Šiuo metu įstaigos biudžetas dar labiau sumažintas, o Jūsų skiriamos spec. lėšos ugdymo kokybės gerinimui (0,58cnt. už kiekvieną lankytą dieną) uždarius darželį taip pat nesurenkamos. Kreipiamės į Jus ir prašydami Jūsų pervesti 1,2 proc. Tirkiliškių lopšeliui – darželiui, nes tai didžiulė pagalba mums, įkuriant fizinio aktyvumo sporto erdves vaikučiams.

Kartu mes galime daug daugiau!

 

Paramą galite pervesti, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą (FR0512 versija 04):

1. Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą EDS) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt/

2. Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui;

3. Voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.

Prašymo blankus (forma FR0512 (versija 04 ) galima gauti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose, teritoriniuose jų skyriuose arba galite parsisiųsti paspaudę nuorodą:FR05124

Jeigu pildyti prašymo blanką elektroniniu būdu sunku, Jūsų grupių pedagogės priims užklijuotą voką su užrašytais adresais ir mes išsiųsime patys.

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

1. Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2  (Paramos gavėjas)

2. Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje): 191098012 (Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio kodas)

Pastaba: nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti paramos gavėjui ilgiau kaip vienerius metus, pildomas E5 laukelis prašymo formoje. (Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t. y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai)

Prašymo formos pildymo instrukcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.25DDC77CDB18/asr

Išsamiau apie 1.2 % pajamų mokesčio skyrimą paramai galite sužinoti https://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai

Dėkojame už Jūsų paramą!

 


 

Mieli tėveliai,

norime Jus informuoti, jog vadovaudamiesi 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu V-977 DĖL-COVID-19-LIGOS-KORONAVIRUSO-INFEKCIJOS-VALDYMO-PRIEMONIŲ-VAIKŲ-PRIEŽIŪROS-ORGANIZAVIMUI-ĮSTAIGOSE-V-977 , Kauno m. Švietimo skyrius informavo, jog šiuo metu Kaune veikia 2 ikimokyklinės įstaigos medicinos darbuotojų ir pareigūnų vaikams, kuriuose yra laisvų vietų. Tad jei Jūs abu dirbate ir neturite galimybės savo vaiko palikti su kitais artimaisiais, galite pasinaudoti veikiančių ikimokyklinių įstaigų paslaugomis. Jums reikia pasiimti abiejų tėvų pažymas iš darboviečių, jog negalite dirbti nuotoliniu būdu. Tuomet rašykite laišką į darželio el. paštą tirkdarzelis@gmail.com arba skambina tel (837)392600. Mes užpildysime Švietimo skyriaus atsiųstą lentelę su vaiko ir tėvų kontaktais ir švietimo skyriaus specialistas spręs kur Jūsų vaiką nukreipti.  

Norime Jus informuoti, jog mūsų darželis dirbs nuotoliniu būdu iki karantino pabaigos, t.y. gegužės 11 dienos.

 


 

Sveikiname visus su šv. VELYKOMIS

Slide1

 

 

Kauno Tirkiliškių lopšelio darželio veiksmų planas dėl nuotolinio ugdymo.

Informacija tėveliams

 
 
Mieli tėveliai,

logopedė Jūratė ugdo vaikučius nuotoliniu būdu, kuriems skirta specialioji pagalba, tad prašome išsamesnę informaciją perskaityti el.dienyne "Mūsų darželis" pranešimai tėvams.

 

 

Mieli tėveliai,
 

VADOVAUJANTIS  "LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS  OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMU"  NUO KOVO 16 DIENOS IKI 27 DIENOS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE UGDYMO PROCESAS STABDOMAS.

Sprendimas dėl koronaviruso (COVID-19) pridedamas V-343

 

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio direktorė Neringa Šeštokienė

 

 

Kviečiame visus dalyvauti

Aleksoto bendruomenės organizuojamame renginyje – pasveikinimas Kaunui – "Tautiška giesmė" nuo Aleksoto kalno, kuris vyks kovo 10 dieną 12.00 val. Aleksoto apžvalgos aikštelėje.

 

 

Informuojame, jog šiuo laikotarpiu, vadovaujantis ŠMM rekomendacijomis, renginius lopšelio – darželio vidaus patalpose atšaukiame (Kovo 11-osios minėjimas, Kaziuko mugė). Jas vaikučiai paminės grupėse, edukacinių užsiėmimų metu. Pažadame, jog parengta puiki Kovo 11-osios programa bus parodyta kitos šventės metu. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Prašome Jūsų sekti nuolat atnaujinamą informaciją šiuose patikimuose informacijos šaltiniuose: https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

 


 

Naudinga informacija pateikta visuomenės sveikatos priežiūros specialistės.

plakatas ranku plovimo

plauti_rankas_web

plauti_rankas_18

2 plakatas (A4)

3 plakatas (A4)

Uzdenk kosuli_A2_3

Mieli tėveliai,

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), reaguodama į tai, kad Europoje sparčiai daugėja naujojo koronaviruso (COVID-19) atvejų, SAM siūlo imtis aktyvių prevencinių veiksmų ugdymo įstaigose. Prašome susipažinti ir bendradarbiauti siekiant užtikrinti mūsų visų saugumą.

LRSAM informacija

Naudinga informacija "Kas yra koronavirusas?". Lankstinuką parengė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Lankstinukas

 

Ugdymo lėšų ataskaita už 2019 metus.

Ugdymo lėšų ataskaita. 2019 m.

Skip to content