Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 191098012

Korupcijos prevencija

Susidūrus su korupcijos apraiškomis, informuoti galima:

  • raštu, atsiunčiant pranešimą adresu:
    Kauno Tirkiliškių lopšelis-darželis, Tirkiliškių g. 47, LT-46458 Kaunas
  • elektroniniu paštu tirkdarzelis@gmail.com
  • žodžiu, kreipiantis į už korupcijos prevenciją atsakingą asmenį Kauno Tirkiliškių lopšelyje-darželyje, mokytoją Redą Kungienę.
  • tel. Nr. (8 37) 39 26 00

 

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

 

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio Korupcijos prevencijos programa, Korupcijos prevencijos programa(1)

 

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas, Korupcijos prevencijos APRAŠAS.

 

 

Skip to content