Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 191098012

Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas (nuo 2024-01-01)

Mokytojų algos pastovios dalies koeficientai

 (pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais)

Techninio personalo koeficientai neskelbiami

KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠAS:

Darbo apmokėjimo sistema_2024

1 priedas. Techninio personalo pareigybių struktūra

2 priedas. Pareigybių lyginimo ir pareiginės algos koeficiento dydžio nustatymo kriterijai

3 priedas. Pareiginės algos koeficientų intervalai

Skip to content