Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

Naujienos

1 2 3 21

Obelėlių grupės vaikučiai apsilankė Tirkiliškių bibliotekoje, kurioje paminėjome vasario 16 -ąją kartu su Vilma Butkuvienė (Pirštukų pasaulis / Little fingers' world įkūrėja), ji pristatė siūtą knygelę "VAIKAMS APIE LIETUVĄ", kurioje žaismingai, paprastai vaikams papasakojo apie tai, kas svarbiausia – šalies simboliką, miestus, lankytinas vietas, gamtą, gyvūnus ir žmonių gyvenimo būdą. Vaikai lydimi pasakojimo “keliavo oru balionu”, piešė, o pabaigoje dekoravo ir puošė meduoliukus.

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio priešmokyklinio ugdymo mokytoja Asta Venckūnienė 2022 12 15 dieną ZOOM platformoje skaitė pranešimą respublikinėje ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų mokytojų metodinėje dienoje „Mokytojo dienoraštis“, kurį organizavo Vilniaus r. Maišiagalos lopšelis – darželis. Pedagogų gerosios patirties metodiniame renginyje mokytoja Asta  pasidalino Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio organizuojamų patyriminių, aktyvių-integruotų veiklų pavyzdžiais, kurių dėka vaikas turi galimybę kaupti patirtį per patyrimines veiklas. Šios veiklos padeda vaikui ugdytis gebėjimą klausinėti, spėlioti, aiškintis ir daryti išvadas-susipažinti su jį supančiu pasauliu.

Galite susipažinti su pranešimu:  Mokytojo_dienorastis

2023 m. sausio 13 d.  nuo 8 val. ryto Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio bendruomenė kaip ir kiekvienais metais prisijungė prie jautrios Sausio – 13 ąjai atminti skirtos iniciatyvos "Atmintis gyva nes liudija".

2023_01_13 atmintis gyva

 

Dalyvaudami nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo"Sveika mokykla" ir fizinį aktyvumą skatinančių mokyklų tinklo organizuojamoje veikloje, įstaigos socialinė pedagogė Vera Puzinova ir psichologė Asta Sutkienė pasidalino gerąja patirtimi, kaip darželyje puoselėjamas sveikatos raštingumas, skatinama socialinė emocinė sveikata tarp bendruomenės narių. Autorės parengė gerosios patirties aprašą ir pasidalino sveikatinimo veiklą skatinančių mokyklų tinkle.

Prašome susipažinti su mūsų įstaigoje vykdomais sveikatos raštingumo instrumentais:  Sveikatos raštingumo insrumentai Kauno Tirkiliškių lopšelyje darželyje. 

2022 m. lapkričio 29 dieną Tirkiliškių lopšelio darželio mokytoja Asta Dabašinskienė dalyvavo ir dalinosi gerąja patirtimi respublikinėje ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos "Sveikatos želmenėliai" konferencijoje "Gerosios darbo patirties sklaida – vaikų sveikatos ugdymas, stiprinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose" su pranešimu "Sveikatinimo ir fizinio aktyvumo įgalinimas Tirkiliškių lopšelio – darželio vaikų kasdieninėse veiklose".

Pristatymo info: Tirkiliškių l.d. pristatymas 2022m.

Pasaulinis bendruomenių ir mokyklų tinklas  ENO (Environment Online) organizavo pasaulinę akciją- projektą “LIGHT FOR PEACE”. Akcijos vienas iš tikslų – skatinti vaikų kūrybiškumą gaminant žibintus iš pakartotinai panaudojamų medžiagų, bei akcentuoti, kokia svarbi yra šviesa kiekvienam iš mūsų ir kokie yra galimi jos tausojimo būdai. 2022 m. gruodžio 2 dieną 17.00 val. Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio kieme nušvito daugybė vaikučių pagamintų žibintų.  Įsijungiant į projektą- akciją siekėme sukurti šviesos grandinę, kuri apimtų visą pasaulį ir neštų šviesą ir taiką visiems kenčiantiems žmonėms. Nuoširdžiai dėkojame mūsų tėveliams, vaikučiams ir pedagogams, kurie aktyviai dalyvavo prasmingoje akcijoje. Lai gerumo šviesa sušildo visą pasaulį ir atneša TAIKĄ!

2022 11 30 dieną priešmokyklinio ugdymo mokytoja Asta Venckūnienė  skaitė pranešimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų gerosios patirties sklaidos metodiniame renginyje "Mokymasis kartu įkvepia: kaip sekasi ugdyti vaikų verslumą?", kurį organizavo Kauno sanatorinis lopšelis-darželis "Pienė". Mokytoja Asta Venckūnienė pasidalino Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio ugdomųjų veiklų užfiksuotomis akimirkomis, dėstė mintis, kodėl ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme labai svarbu ugdyti vaikų verslumą, kokie veiksniai labai svarbūs, kokius metodus taikyti, kokiomis priemonėmis naudotis norint ugdyti vaikų verslumą.

Pristatymo medžiaga: MOKYMASIS KARTU ĮKVEPIA

Judėjimas vaikui reikalingas kaip maistas jo fiziniam kūnui, tačiau pastebima, kad vaikai su kiekvienais metais tampa fiziškai silpnesni, juos sunku motyvuoti judėjimui. Mažyliai  aktyviau įsitraukia į fizines veiklas, kai judesiai reiškiami įvairiomis formomis, imitacija pagal muziką, eiliuotus tekstus. Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų Kūno kultūros pedagogų asociacija ir Šiaulių lopšelis-darželis „Bitė“ inicijavo projektą „Žodelius tariu, linksmai judu “ š.m. spalio 17 – lapkričio 17 dienomis. Jame dalyvavo ir mūsų „Ąžuoliukų“ grupės vaikučiai.

  Dar kartą ačiū visai mūsų darželio bendruomenei, kurios didžioji dalis yra vaikai ir jų tėveliai.
 Be Jūsų visų geranoriškumo ir pastangų mes tokių didelių darbų neįvektume. Drauge galime daugiau!

1 2 3 21