Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

Karantino laikotarpiu mokestis už darželį neskaičiuojamas.
 
 
Primename, kad nuo 2020 metų sausio 1 dienos keičiasi apmokėjimo tvarka už darželį.
 
Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas "Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo" 2019 m. spalio 15 d. Nr. T-454, Kaunas
peržiūrėti dokumentą
 
Aprašo Nr. T-454, Kaunas pakeitimas 2021-04-20 Nr. T-154
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d735470a29211ebb9bbd96a0c51af2c

Atlyginimas skaičiuojamas už prėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki mėnesio 20 dienos.