Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio 2019-2021 metų strateginis veiklos planas

https://www.tirkiliskiudarzelis.lt/strateginiai-planai/

Kauno Tirkiliškių lopšelio darželio 2021 metų veiklos planas

https://www.tirkiliskiudarzelis.lt/metu-veiklos-planai/

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio "Darbo tvarkos taisyklės"

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio darbo tvarkos taisyklės

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio "Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas"

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Kauno miesto savivaldybės "Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir apmokėjimo tvarkos aprašas" peržiūrėti dokumentą

https://www.e-tar.lt/

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio lankomumo.apskaitos tvarka

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio elektroninio dienyno "Mūsų darželis" duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Kauno Tirkiliškių l-d. E. dienyno tvarkos aprašas

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio vaiko asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio vaikų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio privatumo saugojimo tvarkos aprašas

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio privatumo politika

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio IKT naudojimo tvarkos aprašas

Kauno Tirkiliškių lopšelio IKT naudojimo tvarkos aprašas

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio bevielio interneto naudojimosi taisyklės

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio bevielio interneto prieigos naudojimo sąlygos

Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio vaiko asmens duomenu tvarkymo tvarkos aprašas

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio "Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas"

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas