Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 191098012

Teisinė informacija

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio "Darbo tvarkos taisyklės"

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio darbo tvarkos taisyklės

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio "Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas"

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Kauno miesto savivaldybės "Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir apmokėjimo tvarkos aprašas" peržiūrėti dokumentą

https://www.e-tar.lt/

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio lankomumo.apskaitos tvarka

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio elektroninio dienyno "Mūsų darželis" duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Kauno Tirkiliškių l-d. E. dienyno tvarkos aprašas

Skip to content