Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio 2019-2021 metų strateginis veiklos planas

https://www.tirkiliskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2019/03/2019-2021-strategija-SUDERINTAS-SU-%C5%A0VIETIMO-SKYRIUMI.pdf

Kauno Tirkiliškių lopšelio darželio 2021 metų veiklos planas

https://www.tirkiliskiudarzelis.lt/metu-veiklos-planai/

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio "Darbo tvarkos taisyklės"

https://www.tirkiliskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2021/02/2020-m.-darbo-tvarkos-taistkl%C4%97s.pdf

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio "Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas"

https://www.tirkiliskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2019/06/Per%C5%BEi%C5%ABr%C4%97ti-dokument%C4%85.pdf

Kauno miesto savivaldybės "Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir apmokėjimo tvarkos aprašas".

peržiūrėti dokumentą

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d735470a29211ebb9bbd96a0c51af2c

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Tirkiliškių lankomumo.apskaitos tvarka

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas

Vidinių-informacijos-apie-pažeidimus-teikimo-tvarkos-aprašas

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio elektroninio dienyno "Mūsų darželis" duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Tirkiliškių l-d. E. dienyno tvarkos aprašas

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio vaiko asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLES (darbuotojams)

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio privatumo saugojimo tvarkos aprašas

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio PRIVATUMO POLITIKA

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio IKT naudojimo tvarkos aprašas

Kauno Tirkiliškių lopšelio IKT naudojimo tvarkos aprašas

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio bevielio interneto naudojimosi taisyklės

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio BEVIELIO INTERNETO PRIEIGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio ASMENS DUOMENU TVARKYMO TAISYKLES

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaiko asmens duomenu tvarkymo tvarkos aprašas

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio "Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas"

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas