Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

Kauno miesto savivaldybės "Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir apmokėjimo tvarkos aprašas".

peržiūrėti dokumentą

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Tirkiliškių lankomumo.apskaitos tvarka

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas

Vidinių-informacijos-apie-pažeidimus-teikimo-tvarkos-aprašas

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio elektroninio dienyno "Mūsų darželis" duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Tirkiliškių l-d. E. dienyno tvarkos aprašas

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio vaiko asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLES (darbuotojams)

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio privatumo saugojimo tvarkos aprašas

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio PRIVATUMO POLITIKA

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio IKT naudojimo tvarkos aprašas

Kauno Tirkiliškių lopšelio IKT naudojimo tvarkos aprašas

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio bevielio interneto naudojimosi taisyklės

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio BEVIELIO INTERNETO PRIEIGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio ASMENS DUOMENU TVARKYMO TAISYKLES

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaiko asmens duomenu tvarkymo tvarkos aprašas