Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio priešmokyklinio ugdymo mokytoja Asta Venckūnienė 2022 12 15 dieną ZOOM platformoje skaitė pranešimą respublikinėje ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų mokytojų metodinėje dienoje „Mokytojo dienoraštis“, kurį organizavo Vilniaus r. Maišiagalos lopšelis – darželis. Pedagogų gerosios patirties metodiniame renginyje mokytoja Asta  pasidalino Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio organizuojamų patyriminių, aktyvių-integruotų veiklų pavyzdžiais, kurių dėka vaikas turi galimybę kaupti patirtį per patyrimines veiklas. Šios veiklos padeda vaikui ugdytis gebėjimą klausinėti, spėlioti, aiškintis ir daryti išvadas-susipažinti su jį supančiu pasauliu.

Galite susipažinti su pranešimu:  Mokytojo_dienorastis