Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

  Kovo 10 d. minėjome LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS  ATKŪRIMO 25-METĮ.                

                                                           
                                KOVO 11-OJI – VIENA IŠ  SVARBIAUSIŲ  DIENŲ LIETUVAI.
TAI LIETUVIŲ KOVŲ UŽ NEPRIKLAUSOMYBĘ, UŽ GIMTĄJĄ KALBĄ, UŽ SAVARANKIŠKUMO  ĮTEISINIMĄ- DIENA. JĄ SUTIKDAMI   DŽIAUGIAMĖS, KAD NIEKAS NETRUKDO KALBĖTI IR RAŠYTI,
SKAITYTI IR DAINUOTI LIETUVIŠKAI, DŽIAUGIAMĖS, KAD GYVENAME LAISVOJE TĖVYNEJE.

Lietuva, kai aš tave tariu —
Prieš akis sumirga raštų raštai,
Ir pilna padangė vyturių,
Ir linų žydėjimas be krašto…

Skamba ten seni, šventi vardai
Girių, upių, klonių ir sodybų…
Sunkią skausmo skarą suardai —
Sidabru Sietynas šiaurėj žiba.

Ir suaidi vėl iš praeities
Dainos, mįslės, pasakos nutilę,
Ir pakyla tiltai iš nakties
Į didžiųjų kunigaikščių pilį.

Ir einu tais tiltais į tave,
Lietuva — trys tyro aukso saulės!
Ir skaitau: — Tėvyne, be tavęs
Tuščias ir beprasmis šis pasaulis. 

                              /B.Brazdžionis/