Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

Siekiant gerinti kiekvienos ugdymo įstaigos pasirengimą ugdyti įvairių ugdymosi poreikių turinčius vaikus ir tobulinti jau teikiamų paslaugų kokybę,  Lietuvos Respublikos Seime priimtas įstatymas dėl  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo ir papildymo.

Siūlome susipažinti  su įtraukties švietime plėtros 2021–2024 metų veiksmų plano projektu: Įtraukties švietime plėtra