Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Asta Venckūnienė parengė pranešimą, skleisdama gerąją patirtį organizuojant ugdymo procesą sveikatos stiprinimo srityje ir dalyvavo tarptautinėje konferencijoje "EKO idėjos Lietuvai 202". Mokytojos parengtas pranešimas "Gamtos lašelis mažųjų delnuose" 2021-05-06 Pranešimas. Gamtos lašelis mažųjų delnuose

 

 

Fizinio aktyvumo skatinimo ir veiklos organizavimo darbo grupė parengė Fizinio aktyvumo skatinimo Kauno Tirkiliškių lopšelyje – darželyje 2021-2025 metais veiklos planą. Prašome susipažinti 2021-2025 m. Fizinio aktyvumo planas 4 priedas-1

 

2021 metais darželio bendruomenė dalyvauja Lietuvos vaikų neformaliojo švietimo centro organizuojamame projekte "Sveikata visus metus 2021" http://www.ssus.lt/lt/sveikata-visus-metus2021/, kurios veikloms vadovauja socialinė pedagogė Vera Puzinova. Projekto iššūkiai ir veiklos skelbiamos tinklalapyje http://www.ssus.lt/. Prašome susipažinti.

 
2020-2021 m.m. įstaigos pedagogai, ugdytiniai ir tėveliai vadovaujami visuomenės sveikatos biuro specialistės Rūtos Kalvaitienės dalyvaujame "Sveikatiados" inicijuojamuose renginiuose. Prašome susipažinti ir dalyvauti "Sveikatiados" iššūkiuose:

Padėka - 10000 žingsniųPadėka - pusryčiųPadėka pietų kovos

 

 

Vyresnioji mokytoja, Asta Venckūnienė, dirbdama nuotuoliniu būdu pastebėjo, kaip vaikam kinestetam galima lengviau perteikti akademines žinias paįvairinant ugdymo procesą.

Vyresniosios mokytojos darbo patirties akimirkos:

 

Mokytoja Asta Dabašinskienė parengė informaciją apie judriųjų žaidimų vaidmenį asmenybės vystymuisi ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje.

https://padlet.com/ke_asta/u06tiypnl0ea4fh7

 

Mokytoja Jolita Bikienė parengė metodinę medžiagą apie fizinio aktyvumo skatinimą ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje.

https://padlet.com/jolitabikiene/ahpyfxegdue3gstg