Img
Tyrinėjimai, bandymai, eksperimentavimas – tai raktas į stebuklingą pasaulio pažinimą

Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio pedagogai : Asta Venckūnienė, Audronė Zajančkauskienė, Gitana Janina Kordušienė, Justina Mažliakė 2024 m. balandžio 01 d.- gegužės 15 dienomis organizavo nacionalinį ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų projektą 

,,Tyrinėju ir pažįstu aplinką‘‘

Nacionalinio projekto tikslas – vadovaujantis atnaujintos ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis, metodiniu rinkiniu ,,Žaismė ir atradimai“ skatinti ikimokyklinio  ir ankstyvojo amžiaus vaikus ugdančius mokytojus, švietimo pagalbos specialistus dalintis gerąja patirtimi, idėjomis, patyriminio ugdymo-veikimo per judesį  lauke ir vidaus patalpose veiklomis.

Projekto uždaviniai:

  1. Plėtoti ikimokyklinio amžiaus vaikų sakytinės ir rašytinės kalbos, aplinkos pažinimo, skaičiavimo ir matavimo kompetencijų gebėjimus;
  2. Skatinti tiek spontanišką vaikų, tiek pedagogo tikslingai inicijuojamą vaiko fizinį aktyvumą, didinant judraus mokymosi galimybes lauke ir vidaus patalpose;
  3. Atrasti įvairius pažinimo ir mokymosi būdus;
  4. Atliepti prigimtinį vaikų smalsumą – norą sužinoti, ištirti ir suvokti aplinkos pasaulį.

Į nacionalinį projektą ,,Tyrinėju ir pažįstu aplinką‘‘ įsitraukė 28 šalies ugdymo įstaigos ir 52 pedagogai.

Pedagogai dalinosi gerąja patirtimi, dalinosi patyriminių veiklų idėjomis- kaip organizuoti veiklas naudojantis įvairia gamtine medžiaga, kaip vaikams ne tik pažinti įvairius augalus, bet ir juos auginti , prižiūrėti , atlikti tyrimus, eksperimentuoti , pajusti ir pažinti gamtą per įvairius pojūčius, stiprinti sveikatą, naudojant natūralius gamtos objektus.

Ugdytiniai veikdami mokėsi išsiaiškinti, atrasti ir pažinti juos supantį pasaulį. Per įgautą patirtį jie patyrė įvairių išgyvenimų ir plėtojo pažintinę patirtį. Taip pat projekto metu ugdytiniai ugdėsi mokėjimą mokytis.

Tyrinėjimų bei eksperimentavimo dėka vaikai lavino savo pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą, lavėjo akies – rankos koordinacija, išmoko ilgiau išlaikyti dėmesį, Veikdami ugdytiniai ugdėsi sumanumą, stiprino savo kritinį mąstymą, mokėsi spręsti problemas. 

Visos projekto ,,Tyrinėju ir pažįstu aplinką‘‘  pedagogų surinktos idėjos buvo sukauptos į idėjų banką ir patalpintos elektroninėje book creator knygoje. Knygos nuoroda čia: Tyrinėju ir pažįstu aplinką

 

Visi vaikai nesąmoningai tyrinėja ir pažįsta supančią aplinką. Kai vaikas auga, aplinka vis plačiau atsiveria, todėl svarbu, kad mes padėtumėme vaikams patirti, atrasti ir susipažinti su visu jį supančiu pasauliu

img