Img
Lietuvos mažųjų žaidynės

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio vaikai dalyvavo Lietuvos Tautinio Olimpinio Komiteto (LTOK) ir respublikinės ikimokyklinių ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) festivalyje Kauno sporto halėje “Lietuvos mažųjų žaidynės“, skatinantį vaikų fizinį aktyvumą bei pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinantį su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis. Nuosekliai siekiame didinanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinant Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus. Vaikai sporto metu susipažino su fizinio raštingumo galimybėmis, kūrybingumo lavinimu ir komandinio darbo svarba siekiant bendro tikslo.
Dėkojame puikiai komandai!

img
img