Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

Norime supažindinti su Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimo 2020-12-14 Nr. 1418 punktu „2.2.9.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;“. 

Pridedamas dokumentas Karantinas_2020_11_14+(003)

Vadovaudamiesi LR vyriausybės nutarimu Kauno Tirkiliškių lopšelyje – darželyje ugdymas vykdomas įprastu būdu laikantis rekomendacijų.