Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

 

Dalyvaudami nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo"Sveika mokykla" ir fizinį aktyvumą skatinančių mokyklų tinklo organizuojamoje veikloje, įstaigos socialinė pedagogė Vera Puzinova ir psichologė Asta Sutkienė pasidalino gerąja patirtimi, kaip darželyje puoselėjamas sveikatos raštingumas, skatinama socialinė emocinė sveikata tarp bendruomenės narių. Autorės parengė gerosios patirties aprašą ir pasidalino sveikatinimo veiklą skatinančių mokyklų tinkle.

Prašome susipažinti su mūsų įstaigoje vykdomais sveikatos raštingumo instrumentais:  Sveikatos raštingumo insrumentai Kauno Tirkiliškių lopšelyje darželyje.