Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

Prašome susipažinti su LR SAM sprendimu 2020-07-30 Nr. V- 1726 "Dėl valstybės ir savivaldybių valdomų institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų" pakeitimo ir laikytis sprendime nurodytų reikalavimų.
Peržiūrėti dokumentą Sprendimas Nr_ V-1726 dėl sprendimo Nr_ V-1471 pakeitimo(2)
 

Dėkojame Rusnės Stanikūnaitės tėveliams padėjusiems atnaujinti vaikų žaidimų aikšteles. 
Džiaugiasi darželio vaikučiai, pedagogai, administracijos darbuotojai ir visa bendruomenė.
Aikštelė 2020 2   Aikštelė 2020 3   Aikštelė 2020 1  
 
 
 
 
 
Dėl ugdymo proceso įstaigoje atnaujimo nuo gegužės 18 d.
Gerbiami mūsų ugdytinių Tėveliai,

Kreipiamės į Jus, norėdami informuoti dėl vaikų vedimo į darželį nuo 2020 m. gegužės 18 d. Įvykdžius apklausą, matome, kad tikrai nemažas vaikų skaičius turėtų ateiti, todėl prašome susipažinti su tam tikra tvarka galiosiančia karantino laikotarpiu. Prašome susipažinti su "Vaikų ugdymo organizavimo Kauno Tirkiliškių lopšelyje – darželyje karantino laikotarpiu"  2020 m. gegužės 13 d. V-53  tvarkos aprašuperžiūrėti dokumentą (V-53)

 

Lopšelio-darželio grupės nuo 2020 m. gegužės 18 d. karantino metu dirbs: "Dobiliukų", "Želmenėlių", "Linelių" ir "Obelėlės" grupės.
"Dobiliukų" grupę lankys: "Dobiliukų", "Rūtelių" ir dalis "Ąžuoliukų" grupės vaikų.
Juos ugdys ikimokyklinio ugdymo mokytojos Asta Venckūnienė ir Asta Dabašinskienė bei mokytojų padėjėja Valda Urbonienė
"Želmenėlių" grupę lankys: "Želmenėlių" ir dalis "Obelėlės" grupės vaikų.
Juos ugdys ikimokyklinio ugdymo mokytojos Gitana Janina Kordušienė ir Gita Gručkovskienė bei mokytojos padėjėja Jolanta Grigienė.
"Linelių" grupę lankys: "Linelių" ir dalis "Obelėlės" grupės vaikų.
Juos ugdys priešmokyklinio ugdymo mokytojos Virginija Sutkaitienė ir Gita Gručkovskienė bei mokytojos padėjėja Jolanta Nižinskienė.
"Obelėlės" grupę lankys: "Obelėlės", dalis "Ąžuoliukų" ir "Želmenėlų" grupės vaikų.
Juos ugdys ikimokyklinio ugdymo mokytojos Audronė Zajančkauskienė ir Asta Dabašinskienė bei auklėtojos padėjėja Ilma Girdvilienė.
Ugdytiniai nuolatos lankys tą pačią grupę, grupės darbo laiku ir nebus vedami į kitas grupes. Vienos šeimos vaikai (lankys tą pačią grupę), siekiant išvengti lankančių vaikų kontakto.
 
Nerekomenduojama vesti:
 • vaikų, kurie turi lėtinių ligų Sveikatos apsaugos ministro 2020-03-23 įsakyme V-483 numatytame apraše peržiūrėti dokumentą (V-483)
 • vaikų, kurie gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (60 metų ir vyresniais arba sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis tame pačiame apraše).
 
Nepriimsime:
 • vaikų, kurių kūno temperatūra atvykimo metu bus aukštesnė nei 37,3 arba turės išorinių ligos požymių (pasunkėjęs kvėpavimas, sloga, čiaudulys, kosulys).
 
Vykdant vaikų priėmimą bus laikomasi tokios tvarkos:

Vaikai į lopšelį-darželį priimami tik įvertinus vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) pateiktą lopšeliui-darželiui užpildytą deklaraciją Tėvų deklaracija

 • Vaikus lydintys asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
 • Priėmimas bus vykdomas per du pagrindinius lopšelio-darželio įėjimus. "Dobiliukų" ir "Obelėlės" grupių vaikučiai eina per pirmąjį įėjimą (duris), o "Želmenėlių" ir "Linelių" grupės vaikučiai eina per antrąjį įėjimą (duris). Vaikus pasitiks lopšelio-darželio darbuotojas, dėvintis apsaugos priemones, todėl labai prašome paaiškinti vaikams iš anksto šią procedūrą, kad nesukelti didelio streso. Lopšelio-darželio grupių pedagogai arba įstaigos vadovo paskirti atsakingi asmenys, priims atvykusius vaikučius, matuos temperatūrą bekontakčiu termometru, palydės į grupes.
 • Apie vaiko neatvykimą į lopšelį-darželį ir apie vaiko sveikatą prašome informuoti, skambinant grupių pedagogų duotais kontaktais arba administracijai tel. 8(37)392600.
 • Ugdymo proceso metu išryškėjus bent menkiausiems vaiko sveikatos negalavimams Jūs būsite informuoti ir turėsite skubiai paimti vaiką iš įstaigos.
 • Darželio tambūre bus dezinfekcinės priemonės, jos prieinamos visiems įeinantiems į įstaigą. Prašome jomis naudotis.
 • Esant geram orui grupių auklėtojos vaikus pasitiks lauke, vėsiasniam ar lyjant, prašysime tėvelių atvesti vaikus į darželio vidų/tambūrą. Prašome laikytis saugaus atstumo.
 • Draudžiama vaikams į lopšelį-darželį atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų.
 
Mokestis už paslaugas
 • Vaikams, kurie karantino metu nelankys įstaigos, vadovaujantis patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimu Nr. 454  „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo“ 10.7 papunkčiu (dėl ekstremalių įvykių), mokestis už paslaugas lopšelyje-darželyje nebus skaičiuojamas.
 • Vaikams, kurie karantino metu lankys įstaigą, mokestis už paslaugas bus skaičiuojamas vadovaujantis patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimu Nr. 454  „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašu“.
 • Labai tikimės susitarimų laikymųsi ir kad padėsite mums apsaugoti vaikus bei vieniems kitus. Dėl esamos situacijos pasikeitimų gali būti kasdien, bet padarysime viską, kad kuo anksčiau apie juos sužinotumėte. Pridedame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 11 d. sprendimą Nr. V-1116SAM įsakymas nuo 2020-05-18 V-1116 (1)-1
   Administracija
 
 
unnamed (1)
Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius inicijavo apklausą dėl nuotolinio ugdymo proceso bei darželio lankymo karantino laikotarpiu. Apklausą prašo užpildyti iki 2020 m. gegužės 11d. darbo dieos pabaigos. Tik gavus apklausos rezultatus, bus sprendžiama dėl ugdymo proceso organizavimo nuo gegužės 18 d. Norėdami užpildytii apklausą spauskite šią nuorodą:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxdvBge88eE7mQQJl8ooUgZUbu8bCif6QcrCIc2p3gmyFjIA/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR1NTnZD8aYBurbHPdfeqDqnrntw51W_sUcgy1EhGBW03RDfKbSLztWUjSw
 
 
 
Gerbiami Tėveliai,
Nuoširdžiai dėkojame už paramą mūsų lopšeliui – darželiui, kurią suteikiate pervesdami dalį gyventojų pajamų mokesčio sumos. 2019 m. gavome 1800 Eur paramos. Šių lėšų neišleidome, taupydami jas lauko erdvėms įkurti. Mūsų svajonė – turėti lauko sporto aikštyną, kur vaikučiai galėtų sportuoti gryname ore. Susiklosčius visai Lietuvai ir pasauliui nepalankioms sąlygoms (užklupus corona virusui ir įvedus karantiną) finansavimo deja ir vėl negausime. Šiuo metu įstaigos biudžetas dar labiau sumažintas, o Jūsų skiriamos spec. lėšos ugdymo kokybės gerinimui (0,58cnt. už kiekvieną lankytą dieną) uždarius darželį taip pat nesurenkamos. Kreipiamės į Jus prašydami Jūsų pervesti 1,2 proc. Tirkiliškių lopšeliui-darželiui, nes tai didžiulė pagalba mums, įkuriant fizinio aktyvumo sporto erdves vaikučiams.
Kartu mes galime daug daugiau!

 

Paramą galite pervesti, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą (FR0512 versija 04):

1. Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą EDS) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt/

2. Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui;

3. Voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.

Prašymo blankus (forma FR0512 (versija 04 ) galima gauti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose, teritoriniuose jų skyriuose arba galite parsisiųsti paspaudę nuorodą:   FR05124

Jeigu pildyti prašymo blanką elektroniniu būdu sunku, Jūsų grupių pedagogės priims užklijuotą voką su užrašytais adresais ir mes išsiųsime patys.

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

1. Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2  (Paramos gavėjas)

2. Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje): 191098012 (Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio kodas)

Pastaba: nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti paramos gavėjui ilgiau kaip vienerius metus, pildomas E5 laukelis prašymo formoje. (Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t. y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai)

Prašymo formos pildymo instrukcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.25DDC77CDB18/asr

Išsamiau apie 1.2 % pajamų mokesčio skyrimą paramai galite sužinoti https://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai

Dėkojame už Jūsų paramą!

 

 

 

 

Velykinis sveikinimas-1

 

 

 

Nuo 2020 balandžio 14 iki 27 dienos lopšelis – darželis paslaugas teikia nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos rasite skyriuje "Nuotolinis ugdymas".

Kilus klausimams prašome kreiptis tel. 8-(37)-392600 arba galite rašyti el. paštu tirkdarzelis@gamil.com