Lietuviška tautosaka vaikystėje

Bendradarbiaudami su Kauno miesto savivaldybės administracijos skyriumi ir Kauno miesto švietimo inovacijų centru, vasario 15 – kovo 10 dienomis vykdėme projektinę veiklą įstaigoje “Lietuviška tautosaka vaikystėje”, skirtą lietuviško identiteto puoselėjimui. 2023 metai Lietuvos Respublikos seimo paskelbti Lietuvos sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų, Klaipėdos krašto, Aukštaitijos ir Dzūkijos (Dainavos) metais. Vaikystė vienas iš jautriausių amžiaus tarpsnių formuoti vertybines nuostatas. Paminėdami Lietuvių kalbos dienas didesnį dėmesį skyrėme Lietuvos etnografiniams regionams ir jų savitumui, lietuvių kalbos tarmėms ir visai lietuviškai tautosakai.
Projekto metu vaikučiai artimiau susipažino su lietuviškomis tarmėmis, tad prašome susipažinti kaip kalba:
aukštaičiai
žemaičiai
suvalkiečiai
dzūkai
Darželio mokytojos parengė lietuviškos tautosakos knygą, kuria galite naudotis visi

Projekto nuostatai 2023 m. projektas Lietuviška tautosaka

img