Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

Ugdymo įstaigoje vaikų maitinimas organizuojamas bendradarbiaujant su

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru
Maitinimo organizavimo specialistė
Agnė Žvirelaitė
Tel. (8 6) 179 5105
kylant klausimams prašome kreiptis į Kauno miesto visuomenės sveikatos biuro maitinimo organizavimo specialistę.
Susipažinti su valgiaraščiais galite čia https://www.tirkiliskiudarzelis.lt/valgiarasciai/

 

Maisto bloko algoritmas nustačius COVID-19 atvejį įstaigoje Maisto bloko algoritmas

Primename, kad nuo 2020 sausio 1 dienos keičiasi Kauno miesto savivaldybės "Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikūimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir apmokėjimo tvarkos aprašas"  peržiūrėti dokumentą

 

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS Parsisiųsti PDF formatu

 

KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS Parsisiųsti MS Word dokumentą
                   

Maitinimo paslaugos vyksta vadovaujantis Kauno miesto tarybos 2010-07-09 sprendimu Nr. T-350 „DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE“. (Pakeistas miesto Tarybos 2014-11-06 sprendimu Nr. T-611 ) parsisiųsti MS Word formatu
 

Tirkiliškių lopšelyje-darželyje vaikai maitinami 3  kartus. Tėvai turi teisę pasirinkti maitinimų skaičių pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia įstaigoje. Atsižvelgiant į grupių dienos ritmą, pusryčių, pietų ir vakarienės laikas skiriasi:

Pusryčiai 8.15-8.45
Pietūs 12.15-12.55
Vakarienė 15.45-16.15

Maitinimo normos mokestis patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos  2010 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T—350 „DĖL  MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE“

1.1. lopšelio grupės vaikams: pusryčiai – 1,65 Lt / 0,48 Eur, pietūs – 2,95 Lt / 0,85 Eur, priešpiečiai arba pavakariai – 0,85 Lt / 0,25 Eur, vakarienė – 1,65 Lt / 0,48 Eur, naktipiečiai – 0,7 Lt / 0,2 Eur;

1.2. darželio ir priešmokyklinės grupių vaikams: pusryčiai – 1,8 Lt / 0,52 Eur, pietūs – 3,38 Lt / 0,98 Eur, priešpiečiai arba pavakariai – 1,05 Lt / 0,3 Eur, vakarienė – 1,8 Lt / 0,52 Eur, naktipiečiai – 0,7 Lt / 0,2 Eur.

Mokestį už  vaiko išlaikymą įstaigoje, mokėjimo lengvatas ir kt.numato ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS parsisiųsti MS Word

 SPRENDIMAS 2018 m. kovo 20 d.  Nr.T-143

„81. Tėvams (globėjams), vykdantiems veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos vykdymo pažymą, 8.2, 8.5 ir 8.6 papunkčiuose nurodytos lengvatos taikomos pagal jų pačių pateiktus tai patvirtinančius dokumentus.“

Vadovaujantis  Kauno m. savivaldybės tarybos 2016 m.kovo 15 d. sprendimu nr. T-113: 

Už ugdymo sąlygų tenkinimą tėvai (globėjai) moka tokį atlyginimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną:

Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, – 0,58 Eur.

Priešmokyklinės grupės vaikai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokymo reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VPR (525Lt.) dydžio MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS pasisisiųsti MS Word formatu

MOKESTĮ UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE PRAŠOME SUMOKĖTI IKI EINAMO MĖNESIO 23 D.