Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

Balandžio 16 d. vyko kūrybinės veiklos projektas ,,Mažieji talentai 2015“, kuriame dalyvavo vaikučiai iš Aleksoto lopšelio-darželio, l/d. ,,Boružėlė“, Kauno raj. Ringaudų pradinės mokyklos-darželio, l/d. ,,Žingsnelis“, l/d.,,Pasaka“, taip pat ir mūsų Tirkiliškių lopšelio-darželio. Prigužėjo pilna salė nuostabių, gabių vaikučių, kurie pristatė piešinius, dainavo, deklamavo, šoko baletą, rodė gimnastikos pratimus, džiugindami visų akis ir širdis. O pasirodymus vertino ir komentavo kompetentinga komiisja: l/d. ,,Žingsnelis“ muzikos mokytoja Kristina Saulevičienė, l/d. ,,Boružėlė“ auklėtoja Judita Steponavičienė ir J.Naujalio gimnazijos mokytoja Ramunė Varčikaitė – Jarocka. Sulaukėme ir svečių iš J.Naujalio muzikos gimnazijos, kurie pasveikino susirinkusius nuostabia fleitos melodija ir ,,Mažųjų naujaliukų“ dainele. Buvę mūsų darželio auklėtinės, dabar lankančios Tirkiliškių pradinę mokyklą, padovanojo  dainelę ir disko šokį. Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkomis ir suvenyrais. Dėkojame dalyviams, svečiams, organizatoriams ir renginio vedėjai auklėtojai Gitanai Janinai Kordušienei. Pasidžiaukime visi renginio akimirkomis.

Balandžio 9 d. į darželį,  pilna kraitele margučių, mįslių ir siurprizų, atkeliavo Velykė ir Zuikutis.  Vaikučiai linksmai žaidė, deklamavo eilėraščius, dainavo, minė mįsles. Vėliau visi rideno margučius, margino Zuikučio išdalintus kiaušinius, kuriais po šventės papuoštas darželio kiemas. Velykė dalino dovanėles, žaidė vaikų būryje, sekė pasakas.Buvo linksma….

Kovo 23-29 d. vyko veiksmo savaitė ,,Be patyčių".

Patyčios vyksta tada, kai vienas asmuo arba grupė asmenų sąmoningai skaudina, įžeidinėja kitus asmenis individualiai ar grupėje. Nesvarbu kokį vaidmenį vaikas atlieka – patyčios veikia kiekvieną. Vaikai, stebintys patyčias dažnaiusiai bijo į jas reguoti dėl to, kad nenori patys tapti patyčių auka.
Suaugusieji dažnai nemato arba tiesiog nenori matyti patyčių probelmos, tačiau nereikėtų užmiršti, jog labai svarbu skatinti vaikus kalbėtis apie tai kas vyksta, kaip vaikas jaučaisi, kaip reaguoja, kokios yra jo baimės.
Siekaint išspręsti patyčių problemas reikalingas aktyvus įstaigos bendruoemenės narių bendardarbiavimas.

lankstinukas savaitė ,,Be patyčių"

  Kovo 10 d. minėjome LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS  ATKŪRIMO 25-METĮ.                

                                                           
                                KOVO 11-OJI – VIENA IŠ  SVARBIAUSIŲ  DIENŲ LIETUVAI.
TAI LIETUVIŲ KOVŲ UŽ NEPRIKLAUSOMYBĘ, UŽ GIMTĄJĄ KALBĄ, UŽ SAVARANKIŠKUMO  ĮTEISINIMĄ- DIENA. JĄ SUTIKDAMI   DŽIAUGIAMĖS, KAD NIEKAS NETRUKDO KALBĖTI IR RAŠYTI,
SKAITYTI IR DAINUOTI LIETUVIŠKAI, DŽIAUGIAMĖS, KAD GYVENAME LAISVOJE TĖVYNEJE.

Lietuva, kai aš tave tariu —
Prieš akis sumirga raštų raštai,
Ir pilna padangė vyturių,
Ir linų žydėjimas be krašto…

Skamba ten seni, šventi vardai
Girių, upių, klonių ir sodybų…
Sunkią skausmo skarą suardai —
Sidabru Sietynas šiaurėj žiba.

Ir suaidi vėl iš praeities
Dainos, mįslės, pasakos nutilę,
Ir pakyla tiltai iš nakties
Į didžiųjų kunigaikščių pilį.

Ir einu tais tiltais į tave,
Lietuva — trys tyro aukso saulės!
Ir skaitau: — Tėvyne, be tavęs
Tuščias ir beprasmis šis pasaulis. 

                              /B.Brazdžionis/   

                    

                                


                                              

 

Sausio 13 d. vyko pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija", kurios metu pagerbti Lietuvos didvyriai žuvę prie Vilniaus televizijos bokšto.


Naktis – kai aplinkui girdėti tik,

Skriejančių kulkų aidesys,

Nekaltų žmonių klyksmas,

Dar visai mažų vaikų verksmas.

Naktis – kai aplinkui matyti tik,

Kraujo dėmės pralietos už žmonių laisvę,

Dar įkaitusių kulkų nutiestas takas,

Naktis – kai aplinkui skamba tik,

Keli žodžiai: Lietuva, meilė, laisvė.

Sausio 6 d. vyko daugiavaikių šeimų pagerbimo šventė, kurią organizavo Tirkiliškių lopšelis-darželis, Aleksoto seniūnijos Naugardiškių bendruomenė ir Aleksoto moterų katalikių draugija. Buvo pagerbtos 22 daugiavaikės šeimos, kurių 25 vaikučiai lanko mūsų darželį. Priešmokyklinukai parengė koncertinę programėlę, svečius sveikino Trys karaliai ir dalino dovanėles vaikučiams.

Adventas mums duotas tam, kad galėtume dar daug ką nuveikti tobulinat save, augant dvasia, sėjant aplink save rimtį, gėrį, meilę ir grožį, paremtus tikruoju tikėjimu ir viltimi. Vertinkim ir branginkim Laukimo laiką – Adventą.

Gruodžio 11 d. priešmokkylinių grupių vaikučiai rinkosi į Advento rytmetį. Susikibę už rankų, sukalbėję bendrą maldelę, visi pasidalinome savo šiluma, bendrumu. Auklėtojos priminė vaikams Kristaus atėjimo į žemę istoriją. Keturi angeliukai degė vainiko žvaleles, dovanojo dovanėles. Iš mažų širdelių spinduliavo gerumas ir tyrumas, liejosi giesmelių melodijos.

Lapkričio- gruodžio mėn. vyko edukacinės popietės pedagogams ,,Rankdarbių kūrybos paslaptys“. Pedagogai mokėsi vilnos vėlimo ir dekupažo technikos paslapčių. Vėliau savo darbeliais papuošė grupių ir laiptinių interjerus.

Ateina laikas, kai ruduo mus apglėbia tamsa. Užmiega žemė, medžiai lieka be lapų, saulė pasirodo vis rečiau ir rečiau. Už lango – tamsu ir nyku. Tuomet taip norisi šilumos ir šviesos, džiaugsmo ir meilės.
 Visą lapkričio mėnesį Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio vaikučiai ir tėveliai gamino, piešė, klijavo, mezgė ar kitaip dekoravo žibintus.
Tylų, ramų lapkričio 27 d. vakarą visi susirinko į darželio aktų salę, kur žiūrėjo spektakliuką „Nykštukų kelionė į žemę“, klausėsi giesmių ir dainelių. Vėliau šventę pratęsė lopšelio – darželio kieme, kur visi kartu ieškojo nykštukų namelių ir dovanėlių.