Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

Džiaugiamės konstruktyviu mokytojų darbų skatinant vaikų fizinį aktyvumą kasdienėse ugdomosiose veiklose, organizuojant įvairius  renginius ir projektinę  veiklą bei tapus "Aktyvia mokykla".

AM-logo-geltonas_web-1

Prašome susipažinti su Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir
aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos sprendimu
AM-2021-geguzes-18-laiskas-1
Kauno Tirkiliškių lopšelis-darželis prisijungė prie pasaulinio mokyklų ir bendruomenių tinklo ENO (Environment online), kurio tikslas -  ugdyti vaikų sąmoningumą ir ekologinį raštingumą, susijusį su klimato kaita ir jos padariniais mūsų Žemei. 2021 m. gegužės 19 dieną vykdėme medžių sodinimo akciją, kur ugdytiniai darželio sode pasodino dvi slyvaites. Vaikai susipažino su sodinukų rūšimis, įtvirtino turimas STEAM žinias  apie augalo vystymąsi, sandarą, augimo stadijas, dirvožemio tipus. Sodindami medžius prisidedame prie Žemės oro taršos valymo bei ateityje džiaugsimės savo išaugintomis ekologiškomis, gardžiomis slyvomis.
Kviečiame drauge visą darželio bendruomenę rūpintis žaliuoju Žemės rūbu.

Dėkojame už gautą paramą ugdymo priemonėmis

176112720_304923350999783_1082121743459688732_n
 

Kauno Tirkiliškių lopšelyje- darželyje kovo 10 d. vyko "TRIKREPŠIO" turnyras, inicijuotas Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) Lietuvos sporto muziejaus. Renginį organizavo neformaliojo ugdymo pedagogė Asta Sakalauskienė.

Daugiau informacijos rasite čia: https://www.tirkiliskiudarzelis.lt/projektine-veikla/

Atšalus orams ir pripusčius daug sniego, įstaigos pedagogai, taikydami STEAM elementus ir  netradicinius ugdomuosius veiklos metodus, skatindami  vaikų  fizinį aktyvumą, aplinkos pažinimą, tyrinėjimą ir  meninę  veiklą, panaudodami SNIEGĄ, LEDĄ atliko įvairius eksperimentus, tyrinėjo bei dalinosi gerąja patirtimi. Daugiau informacijos rasite čia:

https://www.tirkiliskiudarzelis.lt/projektine-veikla/

Sausio 13-ąją,

drauge su visais Lietuvos žmonėmis, prisiminėme įvykius, kurie vyko prieš 30 metų ir žmones, kurie pakeitė Europą. Dalyvaudami kasmetinėje akcijoje "Atmintis gyva, nes liudija" ir minėdami "Lietuvos laisvės gynėjų dieną" uždegėme žvakutes languose, kalbėjome apie savo išgyvenimus, pasakojome savo prisiminimus, piešėme ir vyko daug įvairių veiklų.

Daugiau informacijos ir nuotraukų rasite čia https://www.tirkiliskiudarzelis.lt/projektine-veikla/

sausio13_1

 

Norime supažindinti su Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimo 2020-12-14 Nr. 1418 punktu „2.2.9.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;“. 

Pridedamas dokumentas Karantinas_2020_11_14+(003)

Vadovaudamiesi LR vyriausybės nutarimu Kauno Tirkiliškių lopšelyje – darželyje ugdymas vykdomas įprastu būdu laikantis rekomendacijų.

1 2 3 15