Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

DIREKTORĖ

direktore


Neringa Šeštokienė
El.paštas: tirkdarzelis@takas.lt
Tel. nr.: (8 37) 392600
2006 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijo Edukologijos bakalauro laipsnį ir auklėtojos kvalifikaciją.
2009 m. Vilniaus pedagoginiame universitete baigė Švietimo kokybės vadybos studijų programą ir įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.
2007 m. suteikta priešmokyklinio ugdymo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Nuo 2010 m. Aleksoto seniūnijos Naugardiškių bendruomenės pirmininkė.
Pedagoginis darbo stažas-16 m.
Direktorės pareigas eina nuo 2010 07 19
Vadybinė kvalifikacinė kategorija-antra.
 

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI

direktores_pavaduotoja_ugdymui

Aušra Adomaitytė
El.paštas: tirkdarzelis@takas.lt
Tel. nr.: (8 37) 392600
1990 metais baigė J. Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą-choro dirigavimo ir dainavimo specialybes.
2002 metais Šiaulių Universitete įgijo edukologijos balalauro diplomą ir mokytojo kvalifikaciją.
2004 metais Vytauto Didžiojo Universitete įgijo socialinio darbo magistro laipsnį.
2007 metais gavo ikimokyklinės Valdorfo pedagogikos sertifikatą.
Pedagoginis darbo stažas 25 metai.
Direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas eina nuo 2010 m.
Vadybinė kvalifikacinė kategorija-trečia.

 

 

 

 

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA ŪKIUI

direktores_pavaduotoja_ukiui

Janina Čereškienė

El.paštas: tirkdarzelis@takas.lt
Tel. nr.: (8 37) 392600
1977 metais baigė Kauno prekybos mokyklą ir įgijo kasininko-kontrolieriaus specialybę.
1980 metais baigė Kauno ekonomikos technikumą raštvedybos organizavimo specialybę.
Direktoriaus pavaduotojos ūkiui pareigas eina nuo 2000 metų.
 


RAŠTVEDĖ, ARCHYVARĖ 
 
Vaida Paurienė

 

 

Tel. nr.: (8 37) 392600

El.paštas: tirkdarzelis@takas.lt

2013 m. baigė Kauno technologijos universitetą
Įstaigoje dirba nuo 2013 m.

VYRIAUSIOJI SLAUGYTOJA, DIETISTĖ  Daiva Bikienė

 

 

Tel. nr.: (8 37) 392600

El.paštas: tirkdarzelis@takas.lt

1976 baigė P. Mažylio medicinos mokyklą.

Įstaigoje dirba nuo 2001 metų.

VYR. BUHALTERĖ  Nijolė Kupstienė

 

 

Tel. nr.: (8 37) 392600

El.paštas: tirkdarzelis@takas.lt

2003 m. baigė Kauno Kolegiją.

Darbo stažas 29 m.

Įstaigoje dirba nuo 2010 m.