Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

Informuojame, kad Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio grupės 2019-2020 mokslo metams suformuotos.

 

INFORMUOJAME, jog už Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio centralizuotą vaikų priėmimo tvarką atsakinga direktorės pavaduotoja ugdymui Asta Sutkienė.

Administracijos darbo laikas: 

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.00-16.30 12.00-12.30
Antradienis 8.00-16.30 12.00-12.30
Trečiadienis 8.00-16.30 12.00-12.30
Ketvirtadienis 8.00-16.30 12.00-12.30
Penktadienis 8.00-16.30 12.00-12.30

Kilus klausimams prašome rašyti elektroniniu adresu tirkdarzelis@gmail.com arba skambinti telefonu (8-37) 392600

 

Vaikų priėmimo dokumentus į ugdymo įstaigą tvarko raštvedė Vera Puzinova raštinėje.Vaikų priėmimo įsakymas

Raštvedės darbo laikas:

Pirmadienis 8.00-15.00
Antradienis 9.30-15.30
Trečiadienis 8.00-15.00
Ketvirtadienis 9.30-16.00
Penktadienis 8.00-15.00

Vaiko registravimui į ugdymo įstaigą reikalingas vaiko gimimo liudijimas.

Vaikučiai į ankstyvojo amžiaus (lopšelio) grupę priimami nuo 1 m. 9 mėn. (rugsėjo 1 d.) arba iki einamųjų metų pabaigos vaikui turi sueiti 2 metai.

"Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr.35-316 ,,Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2018-2019 mokslo metais",  Tirkiliškių lopšelio-darželio ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2018-2019 mokslo metais n u s t a t y t a s vietų skaičius – 115 vietų. Atsižvelgiant į grupių patalpų dydį  vaikų skaičius padidintas 12 vietų . Viso įstaigoje - 127 vietos.
 

  • Nuo 2010 m. birželio 1 d. vykdomas centralizuotas vaikų priėmimas į Kauno miesto savivaldybės ikimokyklines įstaigas.

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS parsisiųsti MS Word formatu  
SPRENDIMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. gruodžio 8 d. SPRENDIMO NR. T-682 "DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS" PAKEITIMO SPRENDIMO PAKEITIMAS  2016 m. kovo 15 d. Nr. T-112 
 parsisiųsti MS Word formatu parsisiųsti PDF formatu

  • Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į grupes pildo elektroniniu būdu arba juos pateikia bet kurios švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą, ar Švietimo ir ugdymo skyriaus specialistui, atsakingam  už centralizuotą vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą.
  • Tėvai gali sužinoti apie esamas ir laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į grupę galimybes. Tai padaryti jie gali patys prisijungę prie http://darzeliai.kaunas.lt

VAIKŲ ATVEDIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES IR IŠLEIDIMO IŠ JŲ TVARKOS APRAŠAS parsisiųsti MS Word formatu

VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS parsisiųsti PDF formatu

Šiuo metu laisvų vietų į ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupes nėra.