Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa "Zipio draugai"

Zipio draugai

Programa "Zipio draugai" įgyvendinama priešmokyklinėse grupėse, kurios tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įsigyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų savijautos.

Programa "Zipio draugai" vaikus moko, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, atstūmimą, netektį, sunkius gyvenimo pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, prisitaikyti prie naujų aplinkybių, kreiptis paramos, pagalbos ir ją priimti, padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.

 

 

Ankstyvosios prevencijos programa "KIMOCHI"

Slide1

Programa "Kimochi" įgyvendinama visose ikimokyklinio ugdymo grupėse, kurios tikslas – ugdyti emocijų raišką 2-7 metų vaikams. Tai paprasta ir efektyvi ugdymo programa, kur smagios, įtraukiančios ir inovatyvios veiklos, padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti sudėtingas socialines – emocines situacijas.

Šią programą pedagogai veda nuo 2019 balandžio mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   

 

  • Nuo 2010 m. birželio 1 d. vykdomas centralizuotas vaikų priėmimas į Kauno miesto savivaldybės ikimokyklines įstaigas.

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS parsisiųsti MS Word formatu  
SPRENDIMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. gruodžio 8 d. SPRENDIMO NR. T-682 "DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS" PAKEITIMO SPRENDIMO PAKEITIMAS  2016 m. kovo 15 d. Nr. T-112 
 parsisiųsti MS Word formatu parsisiųsti PDF formatu

  • Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į grupes pildo elektroniniu būdu arba juos pateikia bet kurios švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą, ar Švietimo ir ugdymo skyriaus specialistui, atsakingam  už centralizuotą vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą.
  • Tėvai gali sužinoti apie esamas ir laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į grupę galimybes. Tai padaryti jie gali patys prisijungę prie http://darzeliai.kaunas.lt

VAIKŲ ATVEDIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES IR IŠLEIDIMO IŠ JŲ TVARKOS APRAŠAS parsisiųsti MS Word formatu

VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS parsisiųsti PDF formatu