Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

"Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr.35-316 ,,Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2018-2019 mokslo metais",  Tirkiliškių lopšelio-darželio ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2018-2019 mokslo metais n u s t a t y t a s vietų skaičius – 115 vietų. Atsižvelgiant į grupių patalpų dydį  vaikų skaičius padidintas 12 vietų . Viso įstaigoje - 127 vietos.
 

  • Nuo 2010 m. birželio 1 d. vykdomas centralizuotas vaikų priėmimas į Kauno miesto savivaldybės ikimokyklines įstaigas.

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS parsisiųsti MS Word formatu  
SPRENDIMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. gruodžio 8 d. SPRENDIMO NR. T-682 "DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS" PAKEITIMO SPRENDIMO PAKEITIMAS  2016 m. kovo 15 d. Nr. T-112 
 parsisiųsti MS Word formatu parsisiųsti PDF formatu

  • Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į grupes pildo elektroniniu būdu arba juos pateikia bet kurios švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą, ar Švietimo ir ugdymo skyriaus specialistui, atsakingam  už centralizuotą vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą.
  • Tėvai gali sužinoti apie esamas ir laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į grupę galimybes. Tai padaryti jie gali patys prisijungę prie http://darzeliai.kaunas.lt

VAIKŲ ATVEDIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES IR IŠLEIDIMO IŠ JŲ TVARKOS APRAŠAS parsisiųsti MS Word formatu

VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS parsisiųsti PDF formatu

Šiuo metu laisvų vietų į ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupes nėra.