Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

Kovo 3 dieną darželyje šurmuliavo Kaziuko mugė. Šventėje dalyvavo visa darželio bendruomenė. Su pavasariu visus sveikino Kaziukas ir Kazytė. ,,Rūtelių", ,,Linelių", Obelėlės" grupių vaikai dalyvavo mugės koncerte: šoko, dainavo, porino nutikimus, ,,Ąžuoliukų" grupės vaikai pagrojo linksmą kapelą ir nuotaikingai pakvietė visus į Kaziuko turgų. Mugė vyko grupėse, kur buvo pilna įvairiausių rankdarbių, kepinių. Visas prekes gamino vaikučiai, tėveliai, seneliai, auklėtojos ir jų padėjėjos. Mugės metu surinkta 170 Eur. Šie pinigėliai bus paaukoti ,,Bėdų turgaus" fondui. Nuoširdžiai dėjojame visiems dalyvavusiems ir prisidėjusiems prie kilnaus tikslo.

 

 Visą praėjusią savaitę vaikučiai ruošėsi švęsti Lietuvos gimtadienį: piešė Lietuvos žemėlapį, sužinojo legendą apie Vilniaus miesto įkūrimą, kalbėjo apie kunigaikščius, Lietuvos simbolius.

parsisiųsti power point programa

 Vasario 15 d. minėjome Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną. Vaikučiai dalyvavo viktorinoje ,,Ką žinai apie Lietuvą", dainavo daineles, sakė gražiausius posmus.  Pasidžiaukime gražia veikla.

 

 

Užgavėnės yra graži žiemos pabaigos šventė, tradiciškai apipinta džiaugsmu, įvairiais papročiais, apeigomis. Vasario 9 dieną, antradienį,  persirengėlių vaikštynėmis prasidėjo Užgavėnės. Kaip ir  kasmet ikimokyklinio ugdymo grupes, administraciją, ir techninį personalą aplankė čigonė, ožka, Lašininis, Kanapinis, velnias, ubagas, daktaras, ragana. Persirengėliai triukšmingai ir linksmai kvietė visus didelius ir mažus išvyti „žiemą iš kiemo“. Esant nepalankioms oro sąlygoms visi susirinkome į salę, o ,,Morės“ likimą stebėjome per langą. Salėje stebėjome Lašininio ir Kanapinio–žiemos ir pavasario simbolinių būtybių – kovą. Be abejo, laimėjo Kanapinis, kuris kvietė saulę savo spinduliais žemę pažadinti, linkėdamas gero ir gausaus  derliaus. Sudeginus Morę, Kanapinis ragino susirinkusius džiaugtis, šokti ir dainuoti, nes nuo blogio jau išsivaduota ir „žiema iš kiemo“  išvaryta. Taigi visi linksminomės, šokome, dainavome ir blynų iki soties prisiragavome.

 Sausio 6 d. vaikučius aplankė Trys karalia – Kasparas, Merkelis ir Baltazaras linkėdami stiprybės, sveikatos, dvasinių turtų ir Dievo palaimos. Jie ėjo į kiekvieną grupę, pasakodami karalių istoriją, nešdami gerą nuotaiką ir dovanas. 

 Ant visų durų pašventinta kreida užrašė pirmąsias Trijų Karalių vardų raides:+ K+M+B (Kasparas, Merkelis, Baltazaras). Vaikučiai atsisveikino su eglute.

 

 


Gruodžio 16 d. dviejų grupių vaikučiai vyko į pažintinę kelionę ,,Kačerginės pasakų taku“. Vaikai, vaikščiodami Nemuno pakrante, klausėsi legendos apie Nemuno ir Nėries meilę,  tradicijos puošti eglutę atsiradimo istorijos. Zyplių dvare susipažinome su vienu iš Lietuvos regiono – Suvalkijos drabužiais, rakandais ir kitais daiktais, kurių dabartiniame gyvenime jau nebenaudojame. Vaikai prisiminė advento tradicijas, papročius, burtus ir gamino savo rankų darbo žvakeles, kurias galės uždegti Kūčių vakarą savo namuose. Nors ir labai pavargę, bet lobio ieškoti vis tiek keliavome. O kiek džiaugsmo jį radus! Galiausiai susitikome su Kalėdų seneliu ir laimingi grįžome namo.

 

   Gruodžio 1 d. ,,Rūtelių” gr. vaikučiai su auklėtojomis, pačių gamintais žaisliukais,  Botanikos sode puošė eglutę.Vėliau visi akcijos dalyviai turėjo galimybę apsilankyti sodo oranžerijoje ir gėrėtis įvairiaspalviais tropiniais drugeliais. Vaikučiams buvo įdomu stebėti, kaip jie maitinasi – tupia ant sultingų vaisių, geria medaus, žiedadulkių ir vandens tirpalą, kaip drugeliai skraido, šoka – trepsena sukeldami garsą. Patyrėme daug malonių įspūdžių.

Gruodžio 10 d. puošėme eglutę savo kieme gražiais žaisliukais, kuriuos gamino vaikučių tėveliai. Dėkojame tėveliams už bendradarbiavimą.


Adventas – tai didysis laukimas, o šv.Kalėdos – naujo gyvenimo pradžia. Iš tiesų ar gali būti gražesnė paslaptis už tą, kuri visiems neša viltį atgimti, pasikeisti, pradėti viską iš naujo. Gruodžio 9 d.. ,,Obelėlės“ grupės vaikai ir tėveliai rinkosi į adventinę vakaronę ,,Kalėdinė namų šiluma“. Šventės metu visus aplankė keturi angelai, kurie nešė meilės, džiaugsmo, laimės, vilties šviesą. Vaikai, drauge su tėveliais, uždegė savo šeimos žvakelę ir gerumo liepsnelę parsinešė į savo namus.


 

Adventas  – tai metas, kada tiesiami keliai, nauji keliai, atnaujinami nutrūkę, užžėlę, susiaurėję, duobėti, akmenuoti. Tai šilumos takeliai į širdis. Gruodžio 8 d. ,,Rūtelių“ grupės vaikai ir tėveliai rinkosi į adventinę vakaronę ,,Vakaro žvaigždelė“. Drauge pynėme advento vainiką. Auklėtoja uždegė žvakę, o mamytės, tėveliai, močiutės tiesė kelius iš juostelių, dėjo kankorėžius, žaisliukus, saldainius. Šventės metu kiekvienas vaikutis uždegė ir savo žvakelę.
Tegul mūsų širdys prisipildo gerumo, meilės, džiaugsmo liepsnele!
 

Projekto tikslas- paskatinti pedagogus giliau pažinti (tyrinėti) ir saugoti savo krašto , regiono gyvąją tradiciją ir kultūrinį paveldą, aktyviau bendradarbiauti tarpusavyje, puoselėjant etninę kultūrą ir įgyvendinant pagrindinius ugdymo siekius bendruomenėje.
Uždaviniai:
 Sudaryti sąlygas vaikui perimti liaudies tradicijas.
 Kaupti etnokultūrinę patirtį kuo įvairesniais ir priimtinais pagal amžių būdais ir formomis.
 Skatinti aktyvų vaikų dalyvavimą ir įtraukti į etnokultūrinę veiklą  tėvus, pedagogus.
 Etninės kultūros ugdymą(si) grįsti vaikų teigiamomis emocijomis, maloniais išgyvenimais ir žaismingumu.
Visą savaitę darželyje vyko renginiai skirti etnografinių regionų metams:
• Paroda “ Išauskim margą juostą”
• Rytmetis „Laiko tiltu į Lietuvos regionus“
• Grožinės literatūros ir smulkiosios tautosakos skaitymas, klausymas su tėveliais “Ant tėvulio dvaro“
• Pramoginė popietė “ O kieno žali sodai ?”
• Etnografinė vakaronė „Regionų sutartinė“
 Vaikai susipažino su  lietuvių liaudies meno įvairove, raštais ir jų spalvomis, bei jų reikšmėmis. Vaikai „audė“ juostas ,derindami spalvas ,būdingas tam tikram regionui .Originalūs vaikučių darbeliai  puikavosi organizuotoje parodoje “ Išauskim margą
Rytmetyje  „Laiko tiltu į Lietuvos regionus“ buvo pasakojama apie regionus. Vaikai įgijo žinių apie Lietuvos regionus, jų tarmes, papročius, tautinius drabužius, kulinarinį paveldą. Lavino pastabumą analizuodami tautinius drabužius, įsiminė regionų skirtumus ir panašumus.
Popietėje „Ant tėvulio dvaro“ kartu su tėveliais klausėsi pasakojimų, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti, bandė atpasakoti girdėtus kūrinius, minė mįsles, dainavo jau žinomas ir mokėsi naujų dainelių. Lavino atmintį, turtino žodyną.
Pramoginėje  popietėje “ O kieno žali sodai ?” vaikučiai dainavo aukštaičių, žemaičių, dzūkų , suvalkiečių dainas, žaidė žaidimus, šoko ratelius. Ugdė dėmesingumą, bandydami atspėti kurio regiono tarme kalba auklėtojos. Kai kurie patys  vaikai panoro išmokti po ketureilį tarmiškai paporinti.
Etnografinėje  vakaronėje  „Regionų sutartinė“ grupių vaikučiai  dainavo aukštaitiškas sutartines, klausėsi tarmiškai atliekamų kitų Lietuvos regionų dainų, žaidė žaidimus.