Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

 Sausio 6 d. vaikučius aplankė Trys karalia – Kasparas, Merkelis ir Baltazaras linkėdami stiprybės, sveikatos, dvasinių turtų ir Dievo palaimos. Jie ėjo į kiekvieną grupę, pasakodami karalių istoriją, nešdami gerą nuotaiką ir dovanas. 

 Ant visų durų pašventinta kreida užrašė pirmąsias Trijų Karalių vardų raides:+ K+M+B (Kasparas, Merkelis, Baltazaras). Vaikučiai atsisveikino su eglute.

 

 


Gruodžio 16 d. dviejų grupių vaikučiai vyko į pažintinę kelionę ,,Kačerginės pasakų taku“. Vaikai, vaikščiodami Nemuno pakrante, klausėsi legendos apie Nemuno ir Nėries meilę,  tradicijos puošti eglutę atsiradimo istorijos. Zyplių dvare susipažinome su vienu iš Lietuvos regiono – Suvalkijos drabužiais, rakandais ir kitais daiktais, kurių dabartiniame gyvenime jau nebenaudojame. Vaikai prisiminė advento tradicijas, papročius, burtus ir gamino savo rankų darbo žvakeles, kurias galės uždegti Kūčių vakarą savo namuose. Nors ir labai pavargę, bet lobio ieškoti vis tiek keliavome. O kiek džiaugsmo jį radus! Galiausiai susitikome su Kalėdų seneliu ir laimingi grįžome namo.

 

   Gruodžio 1 d. ,,Rūtelių” gr. vaikučiai su auklėtojomis, pačių gamintais žaisliukais,  Botanikos sode puošė eglutę.Vėliau visi akcijos dalyviai turėjo galimybę apsilankyti sodo oranžerijoje ir gėrėtis įvairiaspalviais tropiniais drugeliais. Vaikučiams buvo įdomu stebėti, kaip jie maitinasi – tupia ant sultingų vaisių, geria medaus, žiedadulkių ir vandens tirpalą, kaip drugeliai skraido, šoka – trepsena sukeldami garsą. Patyrėme daug malonių įspūdžių.

Gruodžio 10 d. puošėme eglutę savo kieme gražiais žaisliukais, kuriuos gamino vaikučių tėveliai. Dėkojame tėveliams už bendradarbiavimą.


Adventas – tai didysis laukimas, o šv.Kalėdos – naujo gyvenimo pradžia. Iš tiesų ar gali būti gražesnė paslaptis už tą, kuri visiems neša viltį atgimti, pasikeisti, pradėti viską iš naujo. Gruodžio 9 d.. ,,Obelėlės“ grupės vaikai ir tėveliai rinkosi į adventinę vakaronę ,,Kalėdinė namų šiluma“. Šventės metu visus aplankė keturi angelai, kurie nešė meilės, džiaugsmo, laimės, vilties šviesą. Vaikai, drauge su tėveliais, uždegė savo šeimos žvakelę ir gerumo liepsnelę parsinešė į savo namus.


 

Adventas  – tai metas, kada tiesiami keliai, nauji keliai, atnaujinami nutrūkę, užžėlę, susiaurėję, duobėti, akmenuoti. Tai šilumos takeliai į širdis. Gruodžio 8 d. ,,Rūtelių“ grupės vaikai ir tėveliai rinkosi į adventinę vakaronę ,,Vakaro žvaigždelė“. Drauge pynėme advento vainiką. Auklėtoja uždegė žvakę, o mamytės, tėveliai, močiutės tiesė kelius iš juostelių, dėjo kankorėžius, žaisliukus, saldainius. Šventės metu kiekvienas vaikutis uždegė ir savo žvakelę.
Tegul mūsų širdys prisipildo gerumo, meilės, džiaugsmo liepsnele!
 

Projekto tikslas- paskatinti pedagogus giliau pažinti (tyrinėti) ir saugoti savo krašto , regiono gyvąją tradiciją ir kultūrinį paveldą, aktyviau bendradarbiauti tarpusavyje, puoselėjant etninę kultūrą ir įgyvendinant pagrindinius ugdymo siekius bendruomenėje.
Uždaviniai:
 Sudaryti sąlygas vaikui perimti liaudies tradicijas.
 Kaupti etnokultūrinę patirtį kuo įvairesniais ir priimtinais pagal amžių būdais ir formomis.
 Skatinti aktyvų vaikų dalyvavimą ir įtraukti į etnokultūrinę veiklą  tėvus, pedagogus.
 Etninės kultūros ugdymą(si) grįsti vaikų teigiamomis emocijomis, maloniais išgyvenimais ir žaismingumu.
Visą savaitę darželyje vyko renginiai skirti etnografinių regionų metams:
• Paroda “ Išauskim margą juostą”
• Rytmetis „Laiko tiltu į Lietuvos regionus“
• Grožinės literatūros ir smulkiosios tautosakos skaitymas, klausymas su tėveliais “Ant tėvulio dvaro“
• Pramoginė popietė “ O kieno žali sodai ?”
• Etnografinė vakaronė „Regionų sutartinė“
 Vaikai susipažino su  lietuvių liaudies meno įvairove, raštais ir jų spalvomis, bei jų reikšmėmis. Vaikai „audė“ juostas ,derindami spalvas ,būdingas tam tikram regionui .Originalūs vaikučių darbeliai  puikavosi organizuotoje parodoje “ Išauskim margą
Rytmetyje  „Laiko tiltu į Lietuvos regionus“ buvo pasakojama apie regionus. Vaikai įgijo žinių apie Lietuvos regionus, jų tarmes, papročius, tautinius drabužius, kulinarinį paveldą. Lavino pastabumą analizuodami tautinius drabužius, įsiminė regionų skirtumus ir panašumus.
Popietėje „Ant tėvulio dvaro“ kartu su tėveliais klausėsi pasakojimų, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti, bandė atpasakoti girdėtus kūrinius, minė mįsles, dainavo jau žinomas ir mokėsi naujų dainelių. Lavino atmintį, turtino žodyną.
Pramoginėje  popietėje “ O kieno žali sodai ?” vaikučiai dainavo aukštaičių, žemaičių, dzūkų , suvalkiečių dainas, žaidė žaidimus, šoko ratelius. Ugdė dėmesingumą, bandydami atspėti kurio regiono tarme kalba auklėtojos. Kai kurie patys  vaikai panoro išmokti po ketureilį tarmiškai paporinti.
Etnografinėje  vakaronėje  „Regionų sutartinė“ grupių vaikučiai  dainavo aukštaitiškas sutartines, klausėsi tarmiškai atliekamų kitų Lietuvos regionų dainų, žaidė žaidimus.

   Lapkričio 17 d. ekologinio švietimo projektą vykdančios VšĮ „Problemų sprendimo centras“ specialistė skaitė vaikams paskaitėlę „Rūšiuoju atliekas – saugau gamtą“, apie visų buityje susidarančių atliekų rūšiavimą, rodė animacinius filmukus, iliustruojančius atliekų perdirbimo naudą. Per edukacines pamokėlę vaikai praktiškai mokėsi rūšiuoti, dalyvavo viktorinoje. Po pamokėlės gavome dovanų knygelių ,,Galvočiukė Čiukė ir rūšiuotukas Tukas pakuočių kelyje“, kuriose gausu užduotėlių, padedančių mokytis tinkamai rūšiuoti įvairias atliekas: pakuotės, elektros ir elektroninės įrangos, stambiąsias, „žaliąsias“ ir kitas niekur nepriskirtas atliekas.

    

Ketvirtadienį spalio 22 dieną, 10 val., darželio priešmokyklinukai dalyvavo socialinės pedagogės organizuotoje akcijoje „Būk saugus, moksleivi“. Tą dieną darželyje lankėsi Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos prevencinės veiklos poskyrio viršininkė Jovita Lapėnaitė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, kaip ir kasmet, organizuoja šią akciją, kurios tikslas – supažindinti ugdytinius su saugaus elgesio taisyklėmis namuose, darželyje, gamtoje, paaiškinti, kaip išvengti gaisro ir kaip reikėtų elgtis jam kilus.
Pareigūnė priešmokyklinukams pravedė pamokėlę, kurios metu papasakojo, ką daryti ir kaip elgtis kilus gaisrui. Vaikai buvo supažindinti su saugaus elgesio gaisro metu taisyklėmis, buvo demonstruojami mokomieji filmai, atsakinėjama į užduotus klausimus. Visi smalsuiai žiūrėjo filmuką, kuriame užfiksuota, kaip nuo žvakės kyla gaisras ir kaip staiga kambaryje kyla temperatūra. Dabar ugdytiniai jau žino, kad kilus gaisrui reikia skambinti 112 arba 01. Ši pamokėlė buvo įdomi ir labai naudinga.


 

   2015 spalio 15 d.

Ruduo – pats gražiausias metų laikas, kai medžiai nusidažo įvairiomis spalvomis. Gražų ketvirtadienio rytą Šalna su Vėju pakvietė vaikučius pakeliauti rudens takeliu. Keliaudami jie sutiko voveraites, kurios rinko riešutus, ežiuką, kuris iš lapų statė namuką. Palijus smagiam lietučiui, pridygo pilnas miškas baravykų.
   Smagiai padainavę, pašokę, padeklamavę eilėraštukų, pasivaišinę skaniais grybukais, keliavome į lauką pasidžiaugti nuostabiu rudenišku oru.

 
 

Rugsėjo 25 d. Europos judėjimo savaitės bėgimas, kuriame dalyvavo vaikučiai ir pedagogai. Vaikučiai bėgo 250 m, o pedagogai -1988 m (lietuvišką olimpinę mylią). Visi, prieš bėgimą pasportavę,  įveikite nurodytas distancijas. Smagu sportuoti kartu!