Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

2014 m. gegužės 9 dieną Tirkiliškių lopšelyje – darželyje vyko sportinė pramoga vaikams. Nuotaikingai šventę pradėjo ,,Riešutėlis" su ,,Svogūnėliu", o  jų noras sportuoti paskatino ir visus vaikus. Šventės metus vaikai džiaugėsi šilta pavasario diena, gera nuotaika, atliko įvairias sportines užduotis, žaidė žaidimus, rungtyniavo.

2014 m. balandžio 28 dieną Tirkiliškių lopšelyje – darželyje vyko talentų konkursas „Aš kūrėjas, aš galiu“. Konkurse dalyvavo darželio ugdytiniai, jų tėveliai, broliai ir sesutės. Konkurso dalyviai pristatė įvairius savo talentus, šoko, dainavo, vaidino, deklamavo, grojo, pristatė savo rankdarbius. Dalyviai buvo apdovanoti Tirkiliškių lopšelio – darželio padėkos raštais ir kitomis dovanomis. Pasidžiaukime konkurso akimirkomis.

 

2014 m. kovo 31-balandžio 4 d. darželyje vyko veiksmo savaitės „BŪKIME MANDAGŪS“ renginiai. Renginių tikslas – formuoti mandagaus elgesio, bendravimo įgūdžius tarp bendraamžių ir suauguiųjų, supažindinant su etiketo taisyklėmis. Visą savaitę ugdytiniai dalyvavo veiklose, o pektadienį darželio salėje vyko baigiamoji veiksmo savaitės „BŪKIME MANDAGŪS“ šventė, kurios metu vaikučiai žaidė įvairius mandagumą, dalijimąsi, draugiškumą pamokančius žaidimus, žiūrėjo inscenizuotą vaidinimą „Kiškiai“. Vaikai mokė kiškučius mandagiai, draugiškai elgtis, nesipykti. Taip pat visą savaitę auklėtojos stebėjo grupių ugdytinių elgesį ir iš kiekvienos grupės buvo išrinktas ir apdovanotas mandagiausias vaikas.

 

 

 

Kovo 24-30 d. mūsų lopšelyje-darželyje vyko veiksmo savaitė ,,Be patyčių“, kurios tikslas- skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio santykius, užkirsti kelią priekabiavimui ir patyčioms, gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą. Savaitės renginiuose aktyviai dalyvavo vaikai ir pedagogai, kurdami grupių laikraštukus ,,Draugystės šalyje“. Savaitės renginius vainikavo auklėtojų parengtas spektaklis vaikams ,,Saulė ir mėnulis“.

                                                                                                                                                                                        

Kalbu tave kaip maldą,
Kaip giesmę rytmetinę.

Geriu tave kaip sulą,
Kaip viltį pirmutinę.

Jaučiu, kaip gyvą kraują
Sugėrusi raudojai.
Už tuos, kurie išduoda,
Klaupiuos prie tavo kojų.

Girdžiu, kaip atsidūsti,
Visiems atleisti nori.
Tėvyne, tu gražiausias
Pasaulyje altorius.

Tirkiliškių lopšelyje-darželyje taip pat vyko Vasario 16-osios minėjimas. Iš vaikučių lupų ir širdelių liejosi posmai, skambėjo dainos, skirtos brangiausiai Tėvynei. Pasidžiaukime šventinėmis akimirkomis!

 

,,Obelėlės“ grupėje vykdomas projektas ,,Po menų šalį“. Vasario 6 d. į grupę atvyko Adomo tėtis Linas Labanauskas. Jis vaikučius supažindino su nauja dailės technika – piešimu anglimi. Medžio anglys yra viena seniausių piešimo medžiagų, gaunama be oro kaitinant karklų ar kitų medžių šakeles aukštoje temperatūroje sandariose talpyklose. Medis suanglėja, bet šakelė lieka kaip buvusi ir ja jau galima piešti. Kaip piešimo priemonė tokia anglis yra neprilygstama dėl savo sodrių juodų linijų, švelnių tamsių tonų. Ši technika vaikams buvo nauja, todėl jie noriai klausė patarimų ir pamokymų. Nors rankytės ir veidukai buvo murzini nuo anglies, bet vaikams patiko piešimo procesas ir sukurti darbeliai.

Žiema – nuostabus metų laikas, kada už lango krinta lengvos snaigės, vėjo supustytos sniego pusnys, o medžiai braška nuo šalčio. Kas gali būti vaikams įdomiau ir linksmiau už žiemos pramogas lauke.
Nuo 2014 vasario 1 d.,,Rūtelių" grupėje vykdome projektą ,,Jau saulelė vėl atkopdama budina svietą", skirtą K.Donelaičio 300-osioms metinėms paminėti. Vasario mėnesį organizavome akciją ,,Gražiausios spalvos Lietuvos", kurios metu vaikai piešė ant sniego. Piešiniai buvo skirti Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.

Sausio 13 d. dalyvavome pilietinėje akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija". 8 val. ryte languose  buvo uždegtos žvakelės Laisvės gynėjų dienai paminėti. Vėliau visi rinkomės į salę, kur vyko minėjimas. Giedojome Lietuvos himną, uždegėme 14 žvakelių, o žuvusiųjų atminimą pagerbėme tylos minute. Kartu stebėdami vaizdinę medžiagą vaikams pasakojome apie Sausio 13-ąją, priminėme, kas įvyko prie Vilniaus televizijos bokšto, kad kasmet šią dieną pagerbiamos tos neužmirštamos nakties aukos. Vaikai ir pedagogai padainavo gražių dainų apie Lietuvą. Minėjimo pabaigoje kiekvienam žuvusiajam vaikai paskyrė po savo rankomis padarytą gėlytę

Pasakojama, kad Betliejuje gimusį kūdikėlį Jėzų aplankė Trys karaliai. Iš tiesų jie nebuvo karaliai, gal tik nuo viduramžių jie taip buvo vadinami todėl, kad atkeliavo iš pasakiškai turtingų Rytų.  Kasparas, Melchioras ir Baltazaras buvo išminčiai, stebėję dangaus kūnų judėjimą. Netikėtai danguje sužibėjusi ryški žvaigždė sudrumstė šių vyrų ramybę, mat pranašystės skelbė, jog tokio šviesulio pasirodymas sutaps su Atpirkėjo atėjimu į žemę. Taigi išminčiai nutarė aplankyti Kūdikį ir išrinkę jam dovanas – aukso, smilkalų ir miros – leidosi į kelionę. Baltazaras nešėsi mirą, Melchioras – auksą, Kasparas – smilkalus…

       
Sausio 6 d. lopšelyje-darželyje vyko šventė ,,Trys karaliai". Darželio vaikučius taip pat aplankė Trys karaliai. Karaliai giedojo giesmeles ir jų mokė vaikus,  papasakojo savo atkeliavimo istoriją, dalino dovanas, sakė linkėjimus. Vaikai tą dieną atsisveikino su eglute, o ,,Obelėlės" gr. auklėtiniai vaidino spektaklį ,,Pirštinė".  Vėliau Trys karaliai ėjo prie kiekvienų durų ir šventinta kreida ant staktų užrašė pirmąsias vardų raides:+K+M+B (Kasparas, Merkelis, Baltazaras). Senovėje buvo tikima, kad užrašius šias raides namai bus apsaugoti nuo piktųjų dvasių.
 

Rugsėjo 15 d. vyko projekto ,,Kraštas, kurio aš ilgiuosi“ III etapas – ,,Dovana Atlanto nugalėtojams“. Lopšelio-darželio bendruomenė, sujungdama praeities ir dabarties krantus, padėkodama lakūnams St. Dariui ir S.Girėnui už Lietuvos vardo garsinimą, darė margaspalves juostas. Kompozicijoms kurti buvo naudojamos daržovės, vaisiai, uogos, gėlės ir kita gamtinė medžiaga, kuria pasirūpino vaikučių tėveliai ir pedagogai.