Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

Eil.Nr Nuomojamos patalpos pavadinimas                 

  Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas)                                            

Plotas kv.m   Veikla   Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis)     Užimtumas
(Data ir laikas)
   
1 Salė Sandra Valiūnienė 73,34 Šokių būrelis 46,95 Eur

Ketvirtadieniais

16.30-17.30

2 Salė Asociacija SHORI 73,34 Kiokuschin karate būrelis 52,62 Eur

Antradieniais

 

3 Seklyčia VšĮ Lietuvos šachmatų mokykla 13,53 Šachmatų būrelis 15,75 Eur

Ketvirtadieniais

16.30-17.30

4 Seklyčia Lina Dovydienė 13,53v Anglų kalbos būrelis 24,30 Eur

penktadieniais

16.30-17.30